Gdy zawody są gotowe, możesz rozpocząć dodawanie rezultatów. W celu dodania wyników w konkurencjach technicznych zachęcamy do skorzystania z aplikacji Roster Athletics Meet Mgmt (zobacz nasze poradniki w dziale Aplikacja Roster Athletics Meet Mgmt). Możesz jednak dodać wyniki ręcznie bezpośrednio w systemie zarządzania zawodami. Aby to zrobić, wybierz Wyniki z menu po lewej stronie.


Poradnik podzielony jest na następujące części:


1. Kliknij nazwę konkurencji (lub nazwę serii/grupy, rundy) z listy umieszczonej po lewej stronie. Możesz zmienić sposób sortowania konkurencji, klikając ikonę umieszczoną w polu wyszukiwania i wybierając sortowanie według nazwy (Nazwa konkurencji) lub według godziny rozpoczęcia (Czas konkurencji).


Możesz także filtrować listę konkurencji według Płci, wyłączyć dodatkowe listy wygenerowane dla kategorii wiekowych (Kategorie), a także konkurencje oznaczone jako Zakończone.


Wyszukiwanie pozwala na szukanie konkurencji (Nazwa konkurencji) oraz szukanie zawodników lub sztafety (Nazwa uczestnika). Wybierając wyszukiwanie uczestników, możesz zdecydować czy system powinien automatycznie filtrować listy startowe, poprzez zaznaczenie opcji Filtruj listę startową.2. Możesz dodać wyniki w kolumnie z liczbą odpowiadającą numerowi danej rundy/kolejki. Gdy opcja automatycznego przypisywania miejsc jest włączona, miejsca zostaną przypisane automatycznie. Gdy wspomniana opcja jest wyłączona, możesz dodać miejsca ręcznie. 


UWAGA: Włączanie lub wyłączanie automatycznego przypisywania miejsc dotyczy wszystkich serii/grup danej rundy, w tym podsumowania.Jeżeli konkurencja uwzględnia pomiar wiatru (np. skok w dal, trójskok), dodaj jego siłę w formacie (-)M.m (np. -1.0) w polu Wiatr.


Aby dodać nową rundę/kolejkę, kliknij ikonę plusa umieszczoną w prawym górnym rogu. Najlepsza próba zawodnika oznaczona będzie dwiema zielonymi gwiazdkami (**) zaś najlepszy rezultat widoczny będzie w kolumnie Wynik.W celu ułatwienia wprowadzania wyników (np. gdy wyniki przepisuje się z papierowego arkusza), można zmienić sortowanie zawodników. W opcjach dostępne jest Sortowanie według: Miejsca oraz Kolejności.UWAGA: Podczas sortowania według kolejności system zawsze będzie sortował według domyślnej kolejności na liście startowej. Kolejność nie zmieni się po trzeciej lub piątej rundzie, jeśli wybrano standardowy finał w programie minutowym.

3. Gdy próba zawodnika jest nieważna, wpisz lub wybierz z listy status x, - lub r w polu wyniku.Znaczenie prób:

x → nieważna próba,

- → próba opuszczona,

r → zawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji.


4. Informacja o wszystkich rekordach (WR, MR, PB, SB) pojawi się automatycznie pod wynikiem, jeżeli opcja automatycznego przypisywania rekordów jest włączona. Możesz jednak zmienić te wartości ręcznie, gdy wyłączysz automatyczne przypisywanie rekordów w menu Opcje, do których dostęp znajdziesz w prawym górnym rogu listy startowej.


UWAGA: Włączanie lub wyłączanie automatycznego przypisywania rekordów dotyczy wszystkich serii/grup danej rundy, w tym podsumowania.


W konkurencjach z wiatrem (np. skok w dal, trójskok) rekordy wyświetlane są wyłącznie, gdy informacja o wietrze została wprowadzona oraz wiatr jest dopuszczalny (nie większy od +2.0 m/s). Aby wyświetlić informację o rekordach, gdy brak pomiaru wiatru, włącz opcję Rekordy bez odczytu wiatru w opcjach konkurencji.5. Jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany (DQ) lub nie wystartował (DNS) ustaw odpowiedni status w kolumnie Status. Status NM ustawi się automatycznie, gdy wszystkie próby zawodnika będą nieważne.


6. Po dodaniu wszystkich wyników kliknij suwak ZAKOŃCZONE. W aplikacji mobilnej oraz na stronie z wynikami konkurencja ta zmieni status z LIVE na zakończoną. Akcja ta spowoduje także aktualizację rankingów w zawodach drużynowych oraz w punktacji indywidualnej (jeżeli dotyczy).


Wyniki oznaczone są dwoma znacznikami czasowymi: datą i godziną ostatnio dokonanej zmiany (Ostatnia zmiana) oraz datą i godziną oznaczenia konkurencji jako zakończona (Zakończono). Informacje te mogą być przydatne np. przy wnoszeniu protestów. Uwaga: w przypadku braku zasięgu sieci i korzystania z aplikacji sędziowskiej Meet Mgmt, godziną zakończenia konkurencji będzie czas wysłania tej informacji do serwera.


UWAGA: Pamiętaj, że ustawienia wyników jako zakończone nie można cofnąć.Dodawanie notatki


Jako użytkownik odpowiedzialny za dodawanie wyników, możesz dodać notatki do dodawanej konkurencji, np. jeżeli chcesz uwzględnić istotną informację dla sędziego głównego lub organizatora zawodów. W tym celu wybierz Dodaj notatki z menu opcji.


Konkurencja (lub pojedynczna grupa) z dodaną notatką będzie oznaczona specjalną ikoną na liście konkurencji. Podobna ikona z możliwością przejścia do edycji notatki będzie widoczna także obok nazwy konkurencji.


UWAGA: Wszystkie notatki będą widoczne wyłącznie dla innych użytkowników panelu administracyjnego z dostępem do edycji danych zawodów. Notatki nie będą widoczne publiczne dla zawodników i kibiców.