AR Rekord kontynentu.


AWANS Kwalifikacja zawodnika z jednej rundy do kolejnej (np. zwycięzca półfinału na 100 m awansuje do finału). 

 

BIEGI NA CZAS Zawody, podczas których przeprowadzane są tylko biegi na czas, a ostateczne wyniki są ustalane na podstawie podsumowania wyników z wszystkich serii.


BUDŻET ROSTER Określony budżet, w ramach którego użytkownik może wybrać zawodników do swojej drużyny. Dotyczy gry fantasy w aplikacji Roster Athletics.


CR Rekord mistrzostw.


DNF Nie ukończył(a) biegu/chodu.

 

DNS Nie wystartował(a).

 

DQ Dyskwalifikacja.


DRUŻYNA Grupa zawodników zdobywających punkty na zawodach drużynowych.


FINAŁ Finał jest przeprowadzany po zakończeniu wszystkich serii lub grup eliminacyjnych, lub jedyna seria/grupa dla danej konkurencji podczas zawodów.

 

FINAŁ A Najszybszy bieg finałowy.

 

FINAŁ B Drugi najszybszy bieg finałowy.

 

FINAŁ C Trzeci najszybszy bieg finałowy.


GRUPA Oznacza pojedynczą serię/grupę rozgrywaną w ramach danego etapu (np. seria 1 i seria 2 lub Finał A i Finał B itp.).

 

JEDNOSTKI IMPERIALNE Jednostki używane do pomiaru odległości w konkurencjach technicznych wyrażone w stopach/calach.


JEDNOSTKI METRYCZNE Jednostki używane do pomiaru odległości w konkurencjach technicznych wyrażone w metrach/centymetrach.


KAPITAN ROSTER Kapitan w grze fantasy. Zawodnik wybrany przez użytkownika jako „kapitan” ma podwójną wartość, ale otrzymuje się podwójną liczbę punktów za jego wynik.


KATEGORIA WIEKOWA (grupa wiekowa) Określony wiek lub przedział wiekowy, według którego można podzielić zawodników.


KLUB Organizacja, która jest członkiem federacji zrzeszonej w World Athletics lub inna formalna grupa zrzeszająca sportowców.


KONKURENCJA Konkurencja lekkoatletyczna lub zbiór konkurencji (np. bieg na 100m, skok w dal, dziesięciobój, itp.). Jedna konkurencja może składać się z kilku rund łącznie z eliminacjami i finałem lub obejmować jedynie finał.


KONKURENCJA BIEGOWA Konkurencja biegowa/chodu sportowego rozgrywana na bieżni, ulicy lub w terenie.


KONKURENCJA TECHNICZNA Konkurencje spoza bloku biegów, np. skoki i rzuty.


KWALIFIKACJE Runda kwalifikacyjna konkurencji technicznej, w której zawodnicy rywalizują o awans do finału.


LINIA TORU Linia oddzielająca tory na bieżni.


MR Rekord zawodów.

 

NAZWA KONKURENCJI Opisowa nazwa konkurencji, np. „3000m - Bieg Memoriałowy”


NEWS Zakładka w aplikacji mobilnej Roster Athletics, która umożliwia użytkownikom śledzenie informacji związanych z zawodami.

 

NH Brak wysokości.

 

NM Brak wyniku.

 

NR Rekord kraju.


NUMER STARTOWY Najczęściej noszony na klatce piersiowej służący do identyfikacji zawodnika podczas zawodów.

 

o Ważna próba w skoku wzwyż lub skoku o tyczce.


OBIEKT Miejsce, gdzie odbywają się zawody.


ORGANIZACJA SPORTOWA Firma, klub, federacja, związek, stowarzyszenie lub inne grupy, które zrzeszają członków.


PB Rekord życiowy (RŻ).


POWÓD DQ Podstawa do dyskwalifikacji oznaczona numerem przepisu, który został złamany.


PREELIMINACJE Runda przed rundą eliminacyjną (konkurencji biegowej), której celem jest wyłonienie najlepszych zawodników, awansujących do kolejnej rundy.

 

PROGRAM Program minutowy zawodów uwzględniający datę i godzinę rozpoczęcia każdej konkurencji, podział na płeć, kategorię wiekową, dystans itp.


PRÓBA CZASOWA Konkurencja, podczas której zawodnik stara się uzyskać określony/oficjalny wynik.

 

Q (Duże "Q") Q oznacza automatyczną kwalifikację. W przypadku konkurencji technicznych uzyskuje się ją po osiągnięciu minimum kwalifikacyjnego. W przypadku konkurencji biegowych uzyskuje się ją, zajmując odpowiednio wysokie miejsce.

 

q (Małe "q") q oznacza kwalifikację, którą uzyskują „najlepsi zawodnicy z pozostałych (tych, którzy nie uzyskali Q)”.


qD Kwalifikacja do kolejnej rundy po losowaniu.


qJ Kwalifikacja do kolejnej rundy werdyktem Komisji Odwoławczej.


qR Kwalifikacja do kolejnej rundy decyzją arbitra.

 

r Status wyniku, który oznacza, że zawodnik wycofał się z zawodów w trakcie ich trwania (termin ten dotyczy wyłącznie konkurencji technicznych).

 

REAKCJA STARTOWA Czas potrzebny biegaczowi na odpowiedź na sygnał startu i wyjście z bloku startowego. Według zasad World Athletics za falstart uważa się sytuację, w której zawodnik opuści bloki wcześniej niż 0.1 sekundy po sygnale startu.


RODZAJ ZAWODÓW Ranga zawodów (zawody szkolne, regionalne międzynarodowe, itp.).


ROZSTAWIENIE Wstępny podział zawodników na serie/grupy.


RUNDA Etap lub runda zawodów (np. eliminacje, półfinał, kwalifikacje, finał itp.).


SB Rekord sezonu.


SERIE Gdy w danej konkurencji startuje wielu zawodników, mogą oni zostać podzieleni na mniejsze grupy (zobacz także "Preeliminacje").

 

SESJA Część zawodów, która jest wyraźnie oddzielona od innych pod względem czasu lub etapu zawodów (np. eliminacje i finały; sesja poranna, sesja wieczorna itp.).

 

SEZON Część roku lub rodzaj miejsca, w którym odbywają się zawody (np. outdoor/stadion, indoor/hala; zawody na otwartym stadionie, zawody halowe).


SPRZĘT Wysokość płotków lub waga sprzętu używanego w danej konkurencji.


SZTAFETA Konkurencja zespołowa, w której każdy członek sztafety pokonuje określoną część całkowitego dystansu.


TILASTOPAJA Lekkoatletyczna baza danych z aktualnymi i historycznymi wynikami oraz osiągnięciami zawodników z całego świata.


TRASA Trasa o wyznaczonej długości (zazwyczaj poza stadionem), na której przeprowadzane są zawody.


NIEZRZESZONY(A) Oznacza zawodnika niezrzeszonego w żadnym klubie lub innej organizacji.


UPRAWNIENIA Upoważnienie do przeglądania i/lub zarządzania zawodami/zawodnikiem/sztafetą.


WB Najlepszy wynik w historii.


WETERANI (MASTERS) Określenie grupy sportowców w wieku powyżej 35 lat, którzy nie są już profesjonalnymi zawodnikami. Kategorie wiekowe rozdzielone są co 5 lat.

 

WIATR. Jeśli przekracza +2.0 m/s, wynik nie może zostać uznany za rekord. Jedynym wyjątkiem są wieloboje, w których dopuszczalna prędkość wiatru wynosi do +4.0 m/s.


WIELE Konkurencja, która uwzględnia wiele kategorii wiekowych.


WIELOBOJE Konkurencje lekkoatletyczne składające się z więcej niż jednej konkurencji dla tego samego zawodnika. Zawody mogą trwać jeden lub kilka dni.

 

WL Najlepszy w sezonie wynik na świecie.

 

WR Rekord świata (RŚ).

 

WSKAŹNIK KWALIFIKACYJNY Wynik, który sportowiec musi osiągnąć na wcześniejszych zawodach, aby móc wziąć udział w określonych zawodach (np. mistrzowskich).


x Nieważna próba w konkurencjach technicznych.

 

ZAWODNIK (lekkoatleta) Uczestnik zawodów.


ZAWODY Jedno lub wielodniowe zawody lekkoatletyczne (np. Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, mityngi Diamentowej Ligi, mistrzostwa kraju, zawody szkolne itp.).

 

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE Zawody lekkoatletyczne rozgrywane między zawodnikami lub organizacjami członkowskimi zrzeszonymi w World Athletics (mogą to być zawody indywidualnie lub drużynowe) oraz każde inne zawody, w których startują zawodnicy lub zespoły z minimum dwóch krajów.


ZAWODY OTWARTE Zawody, w których może startować każdy zawodnik, klub lub inna organizacja bez specjalnych restrykcji.


ZMIANA Część dystansu sztafetowego, na której biegnie jeden zawodnik, np. 400m w sztafecie 4x400m.

 

Opuszczona próba w konkurencjach technicznych.