Po dodaniu podstawowych informacji o zawodach kolejnym krokiem jest wybór konkurencji. Lista konkurencji, które możesz wybrać, zależy od Sezonu (Stadion/Hala), oraz Zestawu kategorii wiekowych i tabeli sprzętu, które wybrano w szczegółach zawodów.Konkurencje możesz wybrać, klikając Konkurencje z rozwijanego menu umieszczonego po lewej stronie.


W widoku wyboru konkurencji widoczne są zakładki z trzema kategoriami: Mężczyźni (konkurencje męskie), Kobiety (konkurencje damskie), Mieszane (konkurencje mieszane). 


Musisz wybrać konkurencje dla każdej kategorii osobno. Aby wybrać konkurencję, kliknij pole wyboru obok jej nazwy.Możesz zmienić listę konkurencji, wybierając inną opcję w menu Profil konkurencji. Profil o nazwie Lekkoatletyka: Główne uwzględnia najpopularniejsze konkurencje lekkoatletyczne, natomiast profil Lekkoatletyka: Wszystkie uwzględnia wszystkie dostępne konkurencje w bazie danych.


Jeżeli w danej konkurencji występują różne wysokości płotków lub waga sprzętu, wówczas wybierz właściwą konkurencję, a następnie w programie minutowym lub na liście startowej dopasuj odpowiednią kategorię wiekową (wysokość płotków lub waga sprzętu dopasują się automatycznie).


Pamiętaj o kliknięciu przycisku Zapisz po wybraniu konkurencji, osobno dla każdej kategorii.


Listę dostępnych konkurencji znajdziesz w poradniku Lista konkurencji.