Gdy zawody są gotowe, możesz rozpocząć dodawanie rezultatów. W celu dodania wyników w konkurencjach sprinterskich zachęcamy do skorzystania z integracji z elektronicznym systemem pomiaru czasu (zobacz nasze poradniki w dziale Integracja z systemem pomiaru czasu). Możesz jednak dodać wyniki ręcznie bezpośrednio w systemie zarządzania zawodami. Aby to zrobić, wybierz Wyniki z menu po lewej stronie.Poradnik podzielony jest na następujące części:Wybór konkurencji


Kliknij nazwę konkurencji (lub nazwę serii/grupy, rundy) z listy konkurencji umieszczonej po lewej stronie. Możesz zmienić sposób sortowania, klikając ikonę umieszczoną w polu wyszukiwania i wybierając sortowanie według nazwy (Nazwa konkurencji) lub według godziny rozpoczęcia (Czas konkurencji).


Możesz także filtrować listę konkurencji według Płci, wyłączyć dodatkowe listy wygenerowane dla kategorii wiekowych (Kategorie), a także konkurencje oznaczone jako Zakończone.


Wyszukiwanie pozwala na szukanie konkurencji (Nazwa konkurencji) oraz szukanie zawodników lub sztafety (Nazwa uczestnika). Wybierając wyszukiwanie uczestników, możesz zdecydować czy system powinien automatycznie filtrować listy startowe, poprzez zaznaczenie opcji Filtruj listę startową.
Dodawanie wyników i miejsc


Możesz dodać wyniki w kolumnie Wynik. Gdy opcja automatycznego przypisywania miejsc jest włączona, miejsca zostaną przypisane automatycznie. Gdy wspomniana opcja jest wyłączona, możesz dodać miejsca ręcznie. 


UWAGA: Włączanie lub wyłączanie automatycznego przypisywania miejsc dotyczy wszystkich serii/grup danej rundy, w tym podsumowania.Istnieje możliwość wprowadzania wyników bez konieczności wpisywania dwukropków i kropek, gdy opcja Auto-format wyników jest włączona.


UWAGA: Aby dodać wynik w formacie SS.sss (z trzema miejscami po przecinku), należy wyłączyć opcję Automatycznego formatowania wyników.Sortowanie uczestników


W celu ułatwienia wprowadzania wyników (np. gdy wyniki przepisuje się z papierowego arkusza), można zmienić sortowanie zawodników. W opcjach dostępne jest Sortowanie według: Miejsca oraz Toru.Czas reakcji i wiatr


Możesz dodać czas reakcji w kolumnie Reakcja oraz prędkość wiatru w polu Wiatr (jeżeli wybrany sezon to Stadion).
Rekordy


Informacja o wszystkich rekordach (WR, MR, PB, SB) pojawi się automatycznie pod wynikiem, jeżeli opcja automatycznego przypisywania rekordów jest włączona. Możesz jednak zmienić te wartości ręcznie, gdy wyłączysz automatyczne przypisywanie rekordów w menu Opcje, do których dostęp znajdziesz w prawym górnym rogu listy startowej.


UWAGA: Włączanie lub wyłączanie automatycznego przypisywania rekordów dotyczy wszystkich serii/grup danej rundy, w tym podsumowania.


W konkurencjach z wiatrem rekordy wyświetlane są wyłącznie, gdy informacja o wietrze została wprowadzona oraz wiatr jest dopuszczalny (nie większy od +2.0 m/s). Aby wyświetlić informację o rekordach, gdy brak pomiaru wiatru, włącz opcję Rekordy bez odczytu wiatru w opcjach konkurencji.
Status (DNF, DQ, DNS)


Jeżeli zawodnik nie ukończył biegu (DNF), został zdyskwalifikowany (DQ) lub nie wystartował (DNS) ustaw odpowiedni status w kolumnie Status.
Dodatkowe informacje


Kliknij dodaj w kolumnie Inf., aby dodać specjalną informację wyświetlaną obok zawodnika.Masz możliwość dodania Informacji publicznej, która widoczna będzie w aplikacji mobilnej Roster Athletics, stronie internetowej z listami startowymi i wynikami oraz plikach CSV i PDF (listy startowe, wynik i protokoły do wypełniania). Możesz użyć tego pola do dodania informacji o żółtej kartce (YC), drugiej zółtej i w konsekwencji czerwonej kartce (YRC), czerwonej kartce (RD), przekroczeniu toru (L) i wielu innych.


Możesz dodać także Notatki (widoczne tylko dla organizatora), które widoczne będą wyłącznie dla pozostałych użytkowników panelu administracyjnego, którzy mają dostęp do danych zawodów.


Użytkownicy mają możliwość dodania informacji o nieograniczonej długości, należy jednak pamiętać, że w niektórych widokach (np. plikach PDF) notatki mogą nie być wyświetlane w całości.Oznaczanie konkurencji jako zakończona


Po dodaniu wszystkich wyników kliknij suwak ZAKOŃCZONE. W aplikacji mobilnej oraz na stronie z wynikami konkurencja ta zmieni status z LIVE na zakończoną. Akcja ta spowoduje również aktualizację rankingów w zawodach drużynowych oraz w punktacji indywidualnej (jeżeli dotyczy), a także aktualizację rekordów zawodników w ich profilach.Wyniki oznaczone są dwoma znacznikami czasowymi: datą i godziną ostatnio dokonanej zmiany (Ostatnia zmiana) oraz datą i godziną oznaczenia konkurencji jako zakończona (Zakończono). Informacje te mogą być przydatne np. przy wnoszeniu protestów. Uwaga: w przypadku braku zasięgu sieci i korzystania z aplikacji sędziowskiej Meet Mgmt, godziną zakończenia konkurencji będzie czas wysłania tej informacji do serwera.


UWAGA: Pamiętaj, że ustawienia wyników jako zakończone nie można cofnąć.Międzyczasy sztafet


Dla konkurencji sztafetowych istnieje możliwość dodania międzyczasów w kolumnie Międzyczas. Czas poszczególnych Okrążeń ustawi się automatycznie na podstawie wpisanych wartości.
Ręczny pomiar czasu


Sprawdź poradnik Dodawanie programu zawodów, aby zobaczyć, jak włączyć ręczny pomiar czasu dla poszczególnych serii/grup.


W przypadku serii, w których ręczna metoda pomiaru czasu jest włączona, wyniki wprowadzane są z jednym miejscem po przecinku (MM.SS.s).

W podsumowaniu, jeżeli konkurencja obejmuje co najmniej dwie grupy, wyniki z serii z ręcznym pomiarem czasu oznaczone będą literą "h" umieszczoną obok rezultatu.


Należy pamiętać, że w przypadku wyników uzyskiwanych przy użyciu ręcznego pomiaru czasu, występuje korekta wyniku, zgodna ze standardami World Athletics. Oznacza to, że system generując ranking podsumowania, uwzględnia następujące korekty:


  • W przypadku biegów na dystansie od 50m do 300m system dodaje 0.24 sekundy do wyniku ręcznego.
  • W przypadku biegów na dystansie 400m dodaje 0.14 sekundy do wyniku ręcznego.
  • Na wszystkich dystansach powyżej 400m nie dodaje żadnej korekty.


Oznacza to, że np. wynik 44.8h uzyskany w biegu na 400m z ręcznym pomiarem czasu odpowiada wynikowi 44.94 uzyskanemu przy użyciu elektronicznego systemu pomiaru czasu.


UWAGA: Zmiana metody pomiaru czasu dla serii z istniejącymi wynikami spowoduje usunięcie wszystkich wyników dla tej serii.Dodawanie notatki


Jako użytkownik odpowiedzialny za dodawanie wyników, możesz dodać notatki do dodawanej konkurencji, np. jeżeli chcesz uwzględnić istotną informację dla sędziego głównego lub organizatora zawodów. W tym celu wybierz Dodaj notatki z menu opcji.Konkurencja (lub pojedyncza seria) z dodaną notatką będzie oznaczona specjalną ikoną na liście konkurencji. Podobna ikona z możliwością przejścia do edycji notatki będzie widoczna także obok nazwy konkurencji.


UWAGA: Wszystkie notatki będą widoczne wyłącznie dla innych użytkowników panelu administracyjnego z dostępem do edycji danych zawodów. Notatki nie będą widoczne publiczne dla zawodników i kibiców.