Platforma Roster Athletics umożliwia przeprowadzenie zawodów drużynowych z kilkoma klasyfikacjami, każdą z inną metodą punktacji.

Podstawowe kroki niezbędne do stworzenia zawodów drużynowych:

 1. Aktywuj zawody drużynowe
 2. Dodaj klasyfikację drużynową
 3. Dodaj drużyny
 4. Przypisz drużyny do odpowiedniej klasyfikacji drużynowej
 5. Przypisz zawodników i sztafety do drużyn
 6. Przeglądaj wyniki drużynowe


Ponadto poradnik zawiera informacje na temat:


Każde zawody drużynowe umożliwiają dodanie klasyfikacji męskiej i żeńskiej (osobno) lub klasyfikacji mieszanej. 


Zależność pomiędzy drużynami, klubami i zawodnikami/sztafetami:

 • Klub (oraz narodowość) związane są z zawodnikiem/sztafetą i mogą zostać dodane w profilu zawodnika/sztafety.
 • Każda drużyna (z wyjątkiem drużyn narodowych) jest zazwyczaj powiązana z określonym klubem. Przypisanie drużyny do klubu jest możliwe w profilu drużyny. Istnieje możliwość dodania drużyn niezwiązanych z żadnym klubem, ale wówczas nie będzie możliwe skorzystanie z automatycznego dodawania drużyn (więcej informacji poniżej).


Aby uzyskać więcej informacji o klubach, sprawdź poradnik Dodawanie klubu, natomiast aby uzyskać więcej informacji o drużynach, sprawdź poradnik Dodawanie drużyn.Aktywuj zawody drużynowe


Aby zacząć, aktywuj zawody drużynowe, wybierając Szczegóły Ogólne Zawody drużynoweAktywne i klikając przycisk Zapisz.Po aktywowaniu zawodów drużynowych, w menu po lewej stronie pojawią się dwie nowe pozycje: Zawody drużynowe i Wyniki drużynowe.


 

Wybierz Zawody drużynowe z menu, aby przejść do konfiguracji zawodów drużynowych.Dodaj zawody drużynowe


Kliknij przycisk Dodaj klasyfikację drużynową, aby dodać klasyfikację.


 

W nowo otwartym oknie Dodaj klasyfikację drużynową, możesz wybrać metodę punktacji oraz dodać nazwę klasyfikacji (np. Ranking klubowy). Pole z nazwą może pozostać puste, jeżeli wybrana metoda punktacji jest używana w zawodach drużynowych tylko raz. Platforma Roster Athletics umożliwia wybór różnych metod punktacji. Dostępne metody dostępne są w menu rozwijanym w polu Punktacja drużynowa. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdej z metod, kliknij ikonę (i) widoczną nad polem wyboru. Pełny opis metod punktacji dostępny jest także na dole tego poradnika.


Jeżeli zawody uwzględniają dwie klasyfikacje drużynowe, możesz posortować je, klikając przycisk Zmień kolejność i w nowym oknie przesunąć drużyny używając metody przeciągnij i upuść. Kolejność klasyfikacji przekłada się na kolejność drużyn wyświetlanych na listach startowych i wynikach, w przypadku, gdy zawodnik przypisany jest do więcej niż jednej drużyny.

 


Dodawanie drużyn


Istnieją trzy metody dodawania drużyn do zawodów drużynowych.


 1. Dodawanie drużyn ręcznie poprzez kliknięcie przycisku Dodaj drużynę, widocznego w sekcji Wszystkie drużynyPo kliknięciu przycisku pojawi się nowe okno Dodaj drużynę. Znajdź odpowiednią drużynę poprzez wpisanie jej nazwy (lub części nazwy) w polu wyszukiwarki. Jeżeli drużyna istnieje w bazie danych, kliknij niebieski przycisk Dodaj widoczny tuż obok nazwy drużyny. Aby ułatwić wyszukiwanie drużyn, możesz użyć filtrów i wyszukiwać drużyny według kraju, płci oraz przynależności (kluby, drużyny narodowe).


Po dodaniu drużyny do listy możesz kontynuować wyszukiwanie i dodać pozostałe drużyny bez zamykania okna. Jeżeli nie możesz znaleźć swojej drużyny w bazie danych, upewnij się, że wpisujesz poprawną nazwę. Jeżeli drużyny nie ma w bazie danych, kliknij niebieski przycisk Stwórz nową drużynę i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji Dodawanie drużyn.


Po dodaniu wszystkich drużyn kliknij gdziekolwiek poza oknem Dodaj drużynę, aby wrócić do widoku drużyn przypisanych do zawodów i następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać listę drużyn.


 1. Dodawanie drużyn poprzez import pliku CSV. W tym przypadku każdy zawodnik lub sztafeta mogą zostać przypisani do drużyny, poprzez dodanie nazwy drużyny w kolumnie TeamName (dla pierwszej drużyny) oraz płci drużyny w kolumnie TeamGender (dopuszczalne warianty to: Male dla drużyny męskiej, Female dla drużyny żeńskiej oraz Mixed dla drużyny mieszanej). Jeżeli zawodnik lub sztafeta reprezentuje kilka drużyn, należy dodać informacje o nazwie i płci do kolejnych kolumn: TeamName2 i TeamGender2 (dla drugiej drużyny), TeamName3 i TeamGender3 (dla kolejnej drużyny). Po zaimportowaniu pliku wszystkie drużyny pojawią się w kolumnie Wszystkie drużyny w widoku Zawody drużynowe.

  Więcej informacji na temat importowania zawodników za pomocą pliku CSV znajdziesz w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.


 1. Automatyczne dodawanie drużyn poprzez kliknięcie przycisku Dodaj drużyny automatycznielub kliknięcie ikony trzech kropek i wybranie odpowiedniej kategorii. Ta metoda pozwala na dodanie:
  • Drużyn narodowych, które dodawane są automatycznie na podstawie narodowości zawodników i sztafet umieszczonych na liście startowej.
  • Drużyn klubowych, które dodawane są automatycznie na podstawie przynależności zawodników i sztafet umieszczonych na liście startowej. Korzystając z tej metody, należy spełnić kilka warunków:
   • Kluby muszą być przypisane do zawodników/sztafet.


    Przykład: Jan Kowalski jest członkiem Roster Athletics, co można zobaczyć w profilu zawodnika (z menu po lewej stronie wybierz PRZEGLĄD Zawodnicy → Szukaj: Jan Kowalski).

   • Drużyny muszą być przypisane do odpowiednich klubów.    Przykład: Drużyna Roster Athletics jest powiązana z klubem o tej samej nazwie (nazwa kluby i drużyny nie musi być taka sama), co można zobaczyć w profilu drużyny (z menu po lewej stronie wybierz PRZEGLĄD Drużyny→ Szukaj: Roster Athletics).

   • Wybrano domyślne drużyny (Domyślna) w profilu klubu. Dopuszczalne jest ustawienie jednej domyślnej drużyny dla każdej płci (mężczyźni, kobiety i mieszane).    Przykład: Klub Roster Athletics przypisany jest do czterech drużyn i trzy z nich oznaczono jako domyślne. W przypadku, gdy liczba drużyn dla jednej płci jest większa niż jeden (np. dwie drużyn męskie), należy wybrać jedną domyślną drużynę. Lista przypisanych drużyn widoczna jest po wybraniu z menu po lewej stronie: PRZEGLĄD Kluby → Szukaj: Roster Athletics → Drużyny.

    Przykład: Po spełnieniu powyższych warunków, po skorzystaniu z opcji automatycznego dodawania drużyn, drużyna Roster Athletics zostanie dodana do listy Wszystkich drużyn, a Jan Kowalski przypisany do tej drużyny.


Automatycznie dodając drużyny klubowe lub narodowe, należy wybrać płeć:  Mężczyźni i Kobiety lub Mieszane.Liczba [x] widoczna obok nazwy drużyny na liście Wszystkie drużyny oznacza, do ilu klasyfikacji drużyna została przypisana.


 

Przykład: Drużyna Roster Athletics [1] została przypisana do klasyfikacji Ranking klubowy. W przypadku dodania tej samej drużyny do kolejnej klasyfikacji, w nawiasie pojawiłaby się liczba [2].

Po dodaniu wszystkich drużyn do listy należy je przypisać do odpowiednich klasyfikacji drużynowych.Przypisywanie drużyn do zawodów drużynowych


Na początku wybierz klasyfikację drużynową z listy Zawody drużynowe widocznej po lewej stronie.


Możesz filtrować listę drużyn widoczną w sekcji Wszystkie drużyny poprzez kliknięcie ikony filtrowania i wybranie lub odznaczenie odpowiednich pól.Istnieją trzy metody przypisywania drużyn do klasyfikacji drużynowych:


 1. Przypisywanie drużyn ręcznie poprzez użycie opcji przeciągnij i upuść. W tym celu ustaw kursor myszy na wybraną drużynę z listy Wszystkie drużyny, wciśnij lewy klawisz myszy i trzymając wciśnięty klawisz, przesuń zespół w prawą stronę, do wybranej klasyfikacji drużynowej. 1. Przypisanie wszystkich drużyn z listy Wszystkie drużyny. W tym celu kliknij przycisk Dodaj wszystkie drużyny (widoczny, gdy lista jest pusta) lub ikonę trzech kropek umieszczoną w prawym górnym rogu i wybór opcji Dodaj wszystkie drużyny.


 

Pozostałe opcje dostępne po kliknięciu ikony trzech kropek umożliwiają: Edytowanie widocznej klasyfikacji drużynowej, np. poprzez zmianę nazwy lub metody punktacji, Usunięcie wszystkich drużyn z widocznej klasyfikacji oraz Usunięcie klasyfikacji drużynowej.


 1. Przypisanie widocznych drużyn z listy Wszystkie drużyny po zastosowaniu filtrowania. Aby zmienić listę drużyn widoczną w sekcji Wszystkie drużyny, kliknij ikonę filtra (trzy poziome kreski) widoczną w prawym górnym rogu tej sekcji oraz zaznacz/odznacz wybrane pola. Następnie kliknij przycisk Dodaj widoczne drużyny (widoczny, gdy lista jest pusta) lub ikonę trzech kropek umieszczoną w prawym górnym rogu i wybierz opcję Dodaj widoczne drużyny.


 

Wybrane filtry pozostaną aktywne, do czasu aż opuścisz widok ZAWODY Zawody drużynowe.


W każdej chwili możesz usunąć wybrane drużyny z danej klasyfikacji drużynowej lub z listy Wszystkie drużyny klikając na ikonę kosza widoczną obok nazwy drużyny.


UWAGA: Jeżeli usuniesz drużynę z listy Wszystkie drużyny, drużyna zostanie usunięta ze wszystkich klasyfikacji, do których została przypisana. 


UWAGA: Unikaj dodawania męskich i żeńskich drużyn razem z drużynami mieszanymi do tej samej klasyfikacji drużynowej. Dodanie drużyny męskiej i mieszanej do tej samej klasyfikacji może powodować błędy w naliczaniu punktów, gdy jeden zawodnik przypisany jest do obu zespołów.Przypisywanie zawodników i sztafet do drużyn


Istnieją trzy różne metody przypisywania drużyn do zawodników/sztafet.


 1. Ręczne przypisywanie drużyn do zawodników/sztafet na liście startowej. W tym celu przejdź do ZAWODY Listy startowe i wybierz odpowiednią konkurencję. Po dodaniu zawodników do listy startowej i uprzednim dodaniu drużyn do zawodów drużynowych będzie można przypisać zawodnika lub sztafetę do wybranej drużyny w kolumnie Drużyna. Pamiętaj, że zawodnik/sztafeta może być członkiem kilku drużyn. 1. Przypisywanie drużyn do zawodników/sztafet w pliku CSV. Zawodnicy/sztafety mogą zostać dodani do list startowych za pomocą importu pliku CSV. Aby skorzystać z tej możliwości, dodaj nazwę drużyny w kolumnie TeamName i płeć drużyny w kolumnie TeamGender (TeamName2 i TeamGender2, TeamName3 i TeamGender3 w przypadku przypisania do kilku drużyn). Po imporcie wszystkie drużyny pojawią się w sekcji Wszystkie drużyny, należy je później przypisać do wybranych klasyfikacji drużynowych. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź poradnik Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.

 2. Automatyczne dodawanie drużyn do zawodników/sztafet. Po skorzystaniu z opcji automatycznego dodawania drużyn (sprawdź Dodawanie drużyn, punkt C), drużyny zostaną automatycznie przypisane do zawodników na podstawie wybranej kategorii:
  • Dla zawodów międzypaństwowych: wybierz Autom. dodawanie drużynDrużyny narodowe.
  • Dla klasyfikacji klubowych: wybierz Autom. dodawanie drużynDrużyny klubowe.


Należy pamiętać, że zawodnik/sztafeta może być jednocześnie członkiem wielu drużyn oraz zostać przypisany do kilku klasyfikacji drużynowych.


Przypisanie lub usunięcie drużyny jest możliwe w każdym momencie trwania zawodów.Dodatkowy widok: Drużyny


W głównym widoku Zawody drużynowe istnieje możliwość zmiany widoku na Drużyny, poprzez wybranie tej opcji z rozwijanego menu.


 

Widok Drużyny zawiera zawodników i sztafety przypisanych do poszczególnych drużyn.


W tym widoku istnieje możliwość dodania nowych drużyn (Dodaj drużynę) oraz automatycznego dodawania drużyn (Dodaj drużyny automatycznie), a także możliwość usunięcia już dodanych drużyn.


 


Dodatkowy widok: Uczestnicy


W głównym widoku Zawody drużynowe istnieje możliwość zmiany widoku na Uczestnicy, poprzez wybranie tej opcji z rozwijanego menu.


Widok Uczestnicy zawiera listę wszystkich zawodników i sztafet widocznych na liście startowej. Umożliwia on wyświetlanie uczestników przypisanych do konkretnej klasyfikacji drużynowej lub nieprzypisanych do żadnej klasyfikacji.W widoku Uczestnicy możliwe jest przypisanie drużyn do zawodników w podobny sposób jak na liście startowej.


Wszyscy nieprzypisani zawodnicy lub sztafety zostaną wyświetleni w widoku Bez drużyny, który może posłużyć organizatorowi do weryfikacji, czy wszyscy zawodnicy zostali przypisani do swoich drużyn.


W przypadku wystąpienia konfliktów, w widoku zawodów drużynowych oraz w nagłówku strony (tuż obok nazwy zawodów) pojawi się informacja o błędach.

 


Lista błędów wyświetli zawodników przypisanych do więcej niż jednej drużyny w ramach tej samej klasyfikacji drużynowej. W powyższym przykładzie Jan Kowalski został błędnie przypisany do dwóch różnych klubów. Błąd można wyeliminować bezpośrednio w widoku błędów poprzez odznaczenie odpowiedniej drużyny.Przeglądanie wyników drużynowych


Wyniki drużynowe dostępne są po wybraniu ZAWODY Wyniki drużynowe z menu po lewej stronie.


Z lewej strony widoczne są wszystkie dostępne klasyfikacje drużynowe z uwzględnieniem podziału na płeć.

 

UWAGA: Jeżeli nie widzisz zaktualizowanych wyników drużynowych po wprowadzeniu rezultatów, upewnij się, że przypisano miejsca wszystkim zawodnikom (ZAWODY Wyniki) oraz oznaczono konkurencję jako ZAKOŃCZONĄ


Tabela z wynikami drużynowymi posortowana jest według łącznej sumy punktów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych przez drużynę w poszczególnych konkurencjach.


UWAGA: Zawodnicy reprezentujący drużyny męskie lub żeńskie mogą startować w konkurencjach mieszanych i wciąż zdobywać punkty dla swojej drużyny zgodnie z wybraną płcią. Np. zawodniczka, która zajęła 5 miejsce w biegu mieszanym (4 pierwsze miejsca zajęli mężczyźni), może otrzymać komplet punktów za pierwsze miejsce wśród kobiet.


Kliknięcie nazwy konkurencji przenosi do widoku wyników danej konkurencji indywidualnej.


Gdy wyniki konkurencji są oznaczone jako zakończone, wszystkie późniejsze zmiany dokonywane w wynikach tej konkurencji, automatycznie zaktualizują wyniki drużynowe. Istnieje jednak dodatkowa możliwość ręcznego aktualizowania wyników drużynowych poprzez kliknięcie przycisku Aktualizuj ranking. Ponadto w widoku drużynowym istnieje przycisk Wyczyść, który wyczyści wszystkie dostępne rankingi drużynowe (punkty można przywrócić lub obliczyć na nowo aktualizując rankingi ponownie). 


W widoku wyników drużynowych istnieje możliwość wygenerowania plików PDF z wszystkimi rankingami: PDF: Wyniki drużynowe (wszystkie) lub wyłącznie z widocznym rankingiem: PDF: Wyniki drużynowe (wyświetlany ranking).Możesz także wyświetlić wyniki drużynowe na tablicy z wynikami, wybierając z menu opcji Tablica. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Tablica z wynikami drużynowymiDostępne metody punktacji drużynowej


Sprawdź wszystkie dostępne metody w poradniku Metody punktacji drużynowej.

Poniższa lista ze szczegółowym opisem dostępnych punktacji drużynowych dostępna jest także poprzez wybranie: ZAWODY Zawody drużynoweDodaj klasyfikację drużynowąPunktacja drużynowa → ikona (i) widoczna nad listą metod punktacji.