Możesz dodać nową drużynę do bazy danych Roster Athletics poprzez zakładkę Zawody drużynowe (o ile zawody drużynowe zostały aktywowane w szczegółach zawodów) lub wybierając PRZEGLĄD Drużyny z rozwijanego menu po lewej stronie.


1. Aby dodać nową drużynę z poziomu zawodów, wybierz Zawody drużynowe z menu po lewej stronie i kliknij przycisk Dodaj drużynęW nowym oknie kliknij przycisk Stwórz nową drużynę umieszczoną w prawym górnym rogu.Możesz też dodać nową drużynę, wybierając PRZEGLĄD Drużyny i klikając przycisk Stwórz nową drużynę.2. W obu przypadkach otworzy się nowe okno Stwórz nową drużynęAby dodać nową drużynę, należy dodać Długą nazwę (musi być unikalna), Krótką nazwę oraz wybrać Kraj i Płeć.


Zobacz, gdzie wyświetlane są długie i krótkie nazwy drużyn:Dodając lub edytując drużynę, można ją także przypisać do klubu. Ta opcja jest szczególnie rekomendowana w przypadku chęci użycia Automatycznego dodawania drużyn przy przygotowywaniu zawodów drużynowych.


Aby przypisać drużynę do klubu, kliknij ikonę edycji i znajdź klub w oknie Wybierz klub. Więcej informacji na temat dodawania klubu znajdziesz w poradniku Dodawanie klubu.


3. Po dodaniu wszystkich informacji kliknij przycisk Zapisz.


4. Jeżeli dodano nową drużynę poprawnie, w oknie Edytuj drużynę pojawi się przycisk Uprawnienia. Klikając ten przycisk, możesz dodać uprawnienia do przeglądania, edycji i usuwania drużyny innym użytkownikom. Więcej informacji na temat jak dodać uprawnienia nowemu użytkownikowi znajdziesz w poradniku Uprawnienia do edytowania drużyny.