Niniejsza instrukcja dotyczy integracji pomiędzy Roster Athletics a systemem FinishLynx. 


Poradnik składa się z następujących części:Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?


RosterAgent jest niewielkim programem, który umożliwia komunikację (przesyłanie list startowych i wyników) pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem FinishLynx. 


Aby kontynuować proces integracji, należy otworzyć trzy programy:

 1. Roster Athletics w przeglądarce internetowej,
 2. FinishLynx,
 3. RosterAgent.

 


Rodzaj integracji


Program Roster Athletics Agent umożliwia przesyłanie informacji pomiędzy Lynx i Roster za pomocą udostępniania Plików LIF. Możesz skorzystać z tego rozwiązania, używając systemu FinishLynx i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystając z udostępniania plików między dwoma komputerami.


Aby rozpocząć integrację, musisz określić Katalog wejściowy (listy startowe) na pliki EVT i Katalog wyjściowy (wyniki) na pliki LIF. Oba katalogi MUSZĄ być takie same, jak katalogi wejściowe i wyjściowe, których używa FinishLynx (sprawdź niżej konfigurację FinishLynx).

UWAGA: Katalogiem wejściowym i wyjściowym powinny być foldery lub podfoldery zlokalizowane na dysku (np. na dysku C:). Należy unikać dodawania folderu bezpośrednio na pulpit.Zanim załadujesz wybraną konfigurację, otwórz FinishLynx.

 

W systemie FinishLynx wybierz opcje z menu pliki: Pliki → Opcje...

 

 

Upewnij się, że Katalog wejściowy i Katalog wyjściowy (w zakładce Baza) to te same katalogi, które wybrano w Roster Athletics Agent. Ponadto, upewnij się, że pola Ustaw kod i LIF kod są ustawione na Unicode.


UWAGA: Jeśli katalogi w programie RosterAgent i Lynx nie będą takie same, dane nie będą synchronizowane poprawnie.  


 

Powyższe ustawienia musisz zmienić tylko raz przy pierwszej integracji. Później będą ustawione jako domyślne.Rozpoczęcie integracji


1. Wybierz uczestników, którzy będą eksportowani z platformy Roster Athletics do FinishLynx. W tym celu otwórz szczegóły zawodów i przejdź do sekcji Integracja z systemem pomiaru czasu.

Możesz wybrać opcję eksportu wszystkich zawodników/sztafet lub pominąć uczestników ze statusem DNS. Wybór tej drugiej opcji oznacza, że zawodnik nie pojawi się w programie FinishLynx, gdy status DNS został przypisany zawodnikowi przed rozpoczęciem konkurencji (np. podczas procesu potwierdzania startu).


2. Poniżej w polu Eksportowane konkurencje wybierz konkurencje, które mają być przesyłane do FinishLynx. Możesz eksportować wszystkie konkurencje lub wykluczyć konkurencje zakończone.


3. Na dole tej sekcji wybierz format wyświetlania informacji związanych z konkurencją w programie FinishLynx. Istnieją trzy formaty opisu konkurencji:

 • Prosty: nazwa konkurencji, płeć (jeżeli zawody obejmują rywalizację kobiet i mężczyzn), kategoria wiekowa (jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategorii wiekowych), runda i numer serii.
 • Szczegółowy: godzina rozpoczęcia, nazwa konkurencji, płeć (jeżeli zawody obejmują rywalizację kobiet i mężczyzn), kategoria wiekowa (jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategoriach wiekowych), specjalną nazwę (jeżeli dodano), runda i numer serii.
 • Własny: umożliwiający wybranie własnego opisu przy wykorzystaniu dostępnych danych.Wybierając własny format, możesz określić kolejność i rodzaj wyświetlanych informacji poprzez edycję pola tekstowego Własny format. Kliknij element poniżej pola tekstowego, aby go dodać. Pamiętaj o dodaniu spacji między poszczególnymi polami. Dostępne opcje:


 • Godzina: wyświetla godzinę rozpoczęcia konkurencji,
 • Kategoria: wyświetla nazwę kategorii wiekowej,
 • Kategoria (opcja): wyświetla nazwę kategorii wiekowej, jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategorii wiekowych. Pole nie będzie widoczne, gdy wszystkie konkurencje oznaczone są tą samą grupą wiekową.
 • Nazwa (opcja): wyświetla specjalną nazwę konkurencji, którą można nadać w programie minutowym (np. Bieg Amatorów),
 • Nazwa konkurencji: wyświetla nazwę konkurencji,
 • Numer serii (opcja): wyświetla numer serii lub grupy (jeżeli konkurencja obejmuje rywalizację w ramach kilku serii),
 • Płeć: wyświetla informację o płci w formacie M (mężczyźni), K (kobiety) lub MIX (konkurencje mieszane),
 • Płeć (opcja): wyświetla informacje o płci, jeżeli zawody obejmują rywalizację dla kobiet i mężczyzn. Pole nie będzie widoczne, gdy wszystkie konkurencje oznaczone są tą samą płcią,
 • Runda: wyświetla nazwę rundy,
 • Skrót wieloboju (opcja): wyświetla skrót wieloboju.


Istnieje możliwość dodania własnego tekstu lub symboli. Oznacza to, że poszczególne pola można oddzielać np. myślnikiem, lub umieszczać je w nawiasie. W przypadku, gdy separator zostanie dodany bezpośrednio przy polu oznaczonego jako (opcja), wówczas wyświetlany będzie jedynie, gdy opcjonalne pole będzie w użyciu.

Przykład:

Do zawodów dodano jeden, finałowy bieg mężczyzn na 100m w kategorii wiekowej seniorzy i wybrano własny format opisu konkurencji:

:EventName: :GenderOpt: (:AgeGroupOpt:) - :Stage: :GroupOpt:


Oznacza to, że w programie FinishLynx wspomniania konkurencja widoczna będzie w następujący sposób:

100m - Finał

Pola dotyczące płci, kategorii wiekowej oraz numeru serii nie zostaną wyświetlone, ponieważ zawody obejmują rywalizację włącznie dla jednej płci i kategorii wiekowej, rozgrywanych w jednym biegu.

Po dodaniu do tych samych zawodów dodatkowej serii w biegu na 100m oraz nowej konkurencji: 200m kobiet U20, konkurencje wyświetlane będą w następujący sposób:

100m M (Seniorzy) - Finał A
100m M (Seniorzy) - Finał B
200m K (U20) - Finał

3. Po wyborze opisu konkurencji pozostań w widoku szczegółów zawodów. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja Agenta, który należy kliknąć i wybrać FinishLynx. Ta akcja wywoła pobranie pliku .roster. Zapisz ten plik na swoim komputerze.UWAGA: Bardzo ważne jest, aby użyć OSTATNIO pobranego pliku .roster do załadowania go w RosterAgent. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zsynchronizować programu z platformą.


Po pobraniu pliku uwierzytelniającego przejdź do RosterAgent. Kliknij przycisk Wczytaj konfigurację i wybierz plik .roster, który przed chwilą pobrałeś (np. meeting-xxx-auth.roster). Po załadowaniu konfiguracji, plik „.roster” zostanie zapisany w folderze z programem RosterAgent. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać jego ustawień.


Kliknij przycisk Start. Jeżeli status Monitor wyników jest Aktywny, a status Połączenia jest ustawiony na Połączono, FinishLynx i Roster Athletics są ze sobą poprawnie zintegrowane.


 

Kliknięcie przycisku Stop spowoduje przerwanie połączenia, natomiast kliknięcie przycisku Wyjście spowoduje zamknięcie programu. Aby móc zmienić katalogi wejściowe i wyjściowe, połączenie musi być nieaktywne.


Jeśli włączysz opcję Pokaż powiadomienia, zobaczysz komunikaty, takie jak:W każdej chwili możesz wyłączyć powiadomienia. Informacje o najważniejszych wydarzeniach (brak połączenia, brak dostępu itp.) wciąż będą widoczne.


Gdy RosterAgent jest włączony, zwróć uwagę na statusy parametrów Monitor wyników i Połączenia:


Monitor wyników:

 • Aktywny
 • Nieaktywny
 • Inicjowanie
 • Zatrzymywanie


Połączenie:

 • Łączenie
 • Połączono
 • Rozłączanie
 • Rozłączono
 • BrakPo przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do FinishLynx. Kliknij ikonę Idź do biegu, a następnie w nowym oknie dialogowym kliknij Ładuj program minutowy. Po wykonaniu tej czynności wybierz konkurencję z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk OK.Teraz ustawienia synchronizacji są kompletne, a listy startowe dla wybranej konkurencji są załadowane do systemu FinishLynx. FinishLynx jest teraz gotowy do działania i konkurencja może rozpocząć się w standardowej procedurze FinishLynx. Gdy konkurencja się zakończy i wszystkie wyniki pojawią się w systemie FinishLynx, kliknij Plik Zapisz i poczekaj około 10 sekund (lub mniej) na synchronizację wszystkich danych z Roster Athletics. Możesz użyć domyślnej nazwy pliku podczas zapisywania. Użycie tego sposobu zapisywania zapisze plik LIF oraz pliki konkurencji uwzględniające zdjęcia z kamery. Jeżeli chcesz zapisać pliki osobno, zachowaj odpowiednią kolejność zapisywania:

 1. Plik Zapisz LIF
 2. Plik Zapisz jako...


Jeżeli w FinishLynx istnieje informacja o sile wiatru, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.Numery startowe: Jeżeli dodasz numery startowe w platformie Roster Athletics, w FinishLynx znajdziesz je w kolumnie Numer. Jeżeli pole numeru startowego jest puste, FinishLynx wyświetli numer identyfikacyjnego zawodnika generowany automatycznie w FinishLynx.

OPCJA: Jeżeli chcesz przesłać informację o numerach startowych z panelu Roster Athletics do FinishLynx, możesz także włączyć dodatkową opcję w FinishLynx, postępując według kroków: 
 1. Otwórz Pliki Opcje...Wyniki,
 2. Wybierz User 1 w polu Pola,
 3. Kliknij przycisk Enable (Włącz). 

Od teraz będziesz mógł przesyłać informację o numerach startowych.Jeżeli w FinishLynx istinieje informacja o czasie reakcji, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.


Status zawodników: wprowadzając wyniki, można wybrać odpowiedni statusu zawodnika, jeżeli nie uzyskał on ważnego rezultatlu, bezpośrednio w programie FinishLynx. Aby wybrać odpowiedni status, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę zawodnika i wybierz Status z listy. Statusy z FinishLynx odpowiadają następującym statusom w systemie Roster:

 • Wazny (Valid) → OK,
 • Nie wystartowal (Did Not Start) → DNS,
 • Falstart (False Start) → DQ,
 • Nie ukonczyl (Did Not Finish) → DNF,
 • Dyskwalifikacja (Disqualified) DQ,
 • Skrecz (Scratched) → DNS,
 • Dodatkowy (Advanced) → nie ma zastosowania.


W przypadku wyboru statusu Falstart lub Dyskwalifikacja (DQ), powód dyskwalifikacji należy wybrać w systemie Roster.


Zalecamy zapisywanie wyników z precyzją 1/1000. Dzięki temu możliwe będzie przesłanie pełnych wyników do systemu Roster i na tej podstawie przypisanie odpowiednich miejsc w podsumowaniach, np. gdy w dwóch różnych seriach dwaj zawodnicy uzyskali ten sam wynik z precyzją 1/100. Aby zmienić precyzję w programie FinishLynx, wybierz Wyniki Opcje...Wyniki i w polu Standardowa precyzja wybierz 1/1000.


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu FinishLynx. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.


 

UWAGA: Zawsze, gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do RosterAgent, ale wciąż będziesz musiał ją zaktualizować w FinishLynx poprzez Załadowanie programu minutowego. Ponadto pamiętaj, że konkurencje techniczne nie są wspierane przez standardową wersję FinishLynx. Porady i wskazówki dotyczące integracji z systemem pomiaru czasu


 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji RosterAgent (zobacz poradnik Pobierz RosterAgent, aby pobrać najnowszą wersję programu).
 • Jeśli podczas próby połączenia RosterAgent pojawi się komunikat „Nie można się połączyć - odmowa dostępu”, załaduj najnowszą wersję pliku konfiguracyjnego Agenta. Plik pobrać można w Szczegółach zawodów, klikając przycisk Konfiguracja agenta.
 • Jeżeli korzystasz z integracji Plik LIF i status połączenia jest prawidłowy, ale a) listy startowe nie są aktualizowane lub b) wyniki nie są przesyłane do platformy Roster, upewnij się, że poprawnie podałeś adres katalogów, zarówno w RosterAgent, jak i FinishLynx (Plik Opcje Baza).
 • Program RosterAgent umożliwia przechowywanie plików w kolejce i przesyłanie ich przy odzyskaniu połączenia np. po utracie połączenia z Internetem. Kolejka plików widoczna jest w programie z prawej strony. Podczas normalnej pracy programu lista powinna być pusta.