Możesz nadać uprawnienia do przeglądania lub edytowania profili zawodników, sztafet, klubów i drużyn innym użytkownikom platformy Roster Athletics. W tym celu kliknij przycisk Uprawnienia w widoku edycji zawodnika, sztafety, klubu lub drużyny.


UWAGA: Możesz to zrobić tylko w profilach zawodników, sztafet, klubów i zespołów, które sam dodałeś(-łaś) do bazy danych.1. Aby dodać nowego użytkownika do listy, kliknij przycisk Dodaj użytkownika.


2. Wpisz adres e-mail tego użytkownika i kliknij przycisk Dodaj. Adres e-mail musi być przypisany do istniejącego użytkownika platformy Roster Athletics.3. Po dodaniu użytkownika otrzyma on uprawnienia do przeglądania. Możesz nadać użytkownikowi więcej uprawnień poprzez wybranie ich z listy Dodaj uprawnienia.


  • Przeglądanie - użytkownik może przeglądać wszystkie informacje, ale nie może ich edytować.
  • Edytowanie - użytkownik może edytować dane zawodników, sztafet, klubów lub drużyn, do których ma uprawnienia.
  • Admin - użytkownik może nadawać uprawnienia innym użytkownikom.


4. Aby usunąć użytkownika z listy, kliknij ikonę kosza.