Aby rozpocząć dodawanie wyników, wybierz konkurencję biegową z listy konkurencji. Lista startowa widoczna w aplikacji zgodna jest (także pod względem kolejności zawodników) z listą przygotowaną w wersji przeglądarkowej platformy Roster Athletics (numery widoczne obok zawodników oznaczają numer toru lub kolejność w konkurencjach bez torów). Wszystkich ewentualnych zmian na liście startowej należy dokonać i zapisać w przeglądarce internetowej. Będą one automatycznie widoczne w aplikacji Meet Mgmt, jeżeli telefon jest połączony z Internetem. Wszystkie listy oraz program minutowy można także zaktualizować ręcznie, przesuwając palcem w dół ekran z listą.


Poradnik podzielony jest na następujące części:Dodawanie wyniku


Wybierz zawodnika z listy i wprowadź wynik.Wpisując rezultat, zwróć uwagę, że system nie wymaga wpisywania znaków specjalnych (np. dwukropka, kropki, przecinka). Domyślnie format wyniku zostanie dopasowany automatycznie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (chyba że w ustawienaich konkurencji w panelu administracyjnym ustawiłeś pomiar ręczny). Istnieje możliwość dodania wyników z większą precyzją poprzez kliknięcie ikony .sss. Dzięki temu możliwe będzie dodanie wyniki w formacie HH:MM:SS.sss.UWAGA: Jeśli masz problem z domyślną klawiaturą na swoim urządzeniu z Androidem, możesz pobrać zaktualizowaną klawiaturę z Google Play (np. Gboard - klawiatura Google).


StatusPole Status określa aktualny status zawodnika. Po kliknięciu, na dole ekranu wyświetli się lista z możliwością wyboru odpowiedniej wartości (przesuń palcem, aby wybrać odpowiedni status).


  • OK ⇒ domyślna wartość - zawodnik bierze udział w rywalizacji lub uzyskał ważny wynik,
  • DNS ⇒ zawodnik nie wystartował,
  • DNF ⇒ zawodnik nie ukończył biegu
  • DQ ⇒ zawodnik został zdyskwalifikowany


WiatrJeżeli konkurencja uwzględnia pomiar wiatru, siłę wiatru można dodać, wpisując ją w prawym górnym rogu ekranu. Wartość trzeba wprowadzić bez wpisywania przecinka lub kropki. W przypadku gdy wartość wiatru jest ujemna, należy wybrać znak ± na klawiaturze.


Wartość wiatru dodana dla jednego zawodnika zostanie automatycznie przypisana do wszystkich zawodników startujących w tej samej serii.


Czas reakcjiJeżeli konkurencja uwzględnia pomiar czasu reakcji, można dodać jej wartość, klikając pole Reakcja w lewym dolnym rogu ekranu. Należy wpisać wartość bez użycia przecinka lub kropki. Czas reakcji może zostać dodany z uwzględnieniem trzech miejsc po przecinku.


Zapisywanie wyniku


Po wprowadzeniu wyniku można go zapisać, wybierając symbol w prawym górnym rogu ekranu.Po dodaniu wyniku zostaniesz automatycznie przeniesiony do listy startowej konkurencji.


Klikając na ikonę X umieszczoną w lewym górnym rogu ekranu, możesz zrezygnować z dodawania wyniku i wrócić do listy startowej bez wprowadzania zmian.


Miejsca zawodników są dodawane lub aktualizowane automatycznie po zapisaniu każdego pojedynczego wyniku.Zarządzanie konkurencją


Po zapoznaniu się z podstawami dodawania wyników możesz rozpocząć zarządzanie konkurencją.


Sprawdzanie aktualnego rankingu


Po wprowadzeniu wszystkich wyników (lub po dodaniu pojedynczego rezultatu) możliwe jest sprawdzenie aktualnego rankingu. Aby to zrobić, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybierz Pokaż ranking.Zobaczysz aktualną listę zawodników wygenerowaną na podstawie dotychczas wprowadzonych wyników. 
Oznaczanie wyników jako zakończone


Po wprowadzeniu wszystkich wyników możliwe jest oznaczenie wyników jako kompletne. Aby to zrobić, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym roku ekranu i wybierz Oznacz wyniki jako zakończone. Dzięki temu w aplikacji mobilnej Roster Athletics obok konkurencji pojawi się ikona , co oznacza, że konkurencja jest zakończona, a wyniki oficjalne.

W przypadku konkurencji z kilkoma seriami/grupami, oznaczenie wyników jako zakończone dla wszystkich serii/grupy wygeneruje ranking dla podsumowania.Po oznaczeniu wyników jako zakończone edytowanie wyników jest wciąż możliwe.


Wyszukiwanie według nazwiska lub numeru startowego


Podczas wprowadzania wyników dla konkurencji z dużą liczbą zawodników, pomocne może być skorzystanie z wyszukiwarki. Wpisując nazwisko zawodnika lub numer startowy system szybko odnajdzie właściwą osobę.