Platforma Roster Athletics umożliwia dodanie konkurencji, w ramach której startować może wielu zawodników z różnych kategorii wiekowych. Ten poradnik wyjaśnia jak dodać taką konkurencję za pomocą programu minutowego lub importując listy startowe w pliku CSV.


Dodawanie konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi w programie minutowym


Po dodaniu konkurencji przejdź do Programu minutowego.Kliknij nazwę kategorii wiekowej w kolumnie Kategoria, wybierz Wiele i kliknij przycisk Zapisz.Domyślnie wyświetlaną kategorię wiekową można ustawić w Szczegółach zawodów w zakładce Kategorie i tabela sprzętu. W tym samym miejscu można wybrać kategorie wiekowe, które widoczne są w oknie Wybierz kategorię wiekową.


Po ustawieniu kategorii wiekowej w Programie minutowym przejdź do listy startowej konkurencji i dodaj zawodników (więcej informacji w poradniku Dodawanie list startowych).


Po dodaniu zawodników na liście startowej pojawi się nowa kolumna Kategoria, która wyświetli indywidualną kategorię wiekową zawodnika określoną automatycznie na podstawie roku lub dokładnej daty urodzenia.


Należy pamiętać, że w przypadku, gdy w szczegółach zawodów wybrano kategorie wiekowe, które pokrywają się pod względem przedziału wiekowego (np. U20 i 18-19), zawodnicy zostaną przypisani, zachowując priorytet: 1. standardowe kategorie wiekowe (np. U18, U20, Seniorzy), 2. kategorie wiekowe z węższym przedziałem wiekowym.Klikając nazwę kategorii wiekowej w wierszu każdego zawodnika, możesz zmienić jego/jej kategorię, niezależnie od tego, jaka kategoria została wybrana automatycznie. Widoczne kategorie można określić w szczegółach zawodów w zakładce Kategorie i tabela sprzętu.W przypadku konkurencji rzutowych oraz biegów przez płotki system automatycznie dopasuje wagę sprzętu lub wysokość płotków zgodnie z przepisami dla danego kraju.


Po określeniu kategorii wiekowych dla każdego zawodnika kliknij przycisk Zapisz. Po zapisie system automatycznie wygeneruje listę startową dla każdej kategorii. Osobne listy znajdą się w menu z listą konkurencji i będą wyróżnione szarym kolorem.Po dodaniu list startowych można rozpocząć dodawanie wyników. Podobnie jak w przypadku list startowych, system automatycznie wygeneruje osobne listy z wynikami dla każdej kategorii wiekowej.


Dodawanie konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi za pomocą importu pliku CSV


Aby dodać zawodników z różnych kategorii wiekowych do tej samej konkurencji (za pomocą importu pliku CSV), należy użyć tej samej wartości liczbowej StartListID dla każdego zawodnika. Następnie w kolumnie AgeGroup trzeba określić kategorię wiekową każdego zawodnika, wpisując odpowiedni kod (Auto w przypadku chęci automatycznego przypisania kategorii wiekowej). Na podstawie tej samej wartości StartListID oraz różnych kategorii wiekowych, system automatycznie rozpozna, że jest to konkurencja z wieloma kategoriami wiekowymi.


Szczegółowe informacje o tym, jak dodać listy startowe za pomocą importu pliku CSV dostępne są w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV


W celu dodania do zawodów tej samej konkurencji jednocześnie dla wielu kategorii wiekowych i osobno dla jednej kategorii wiekowej należy użyć opcji dodania nazwy konkurencji. Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Dodawanie tej samej konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi i jedną kategorią wiekową jednocześnie.