Korzystanie z zaawansowanych systemów pomiaru czasu może być kosztowne. Jeśli jesteś organizatorem stosunkowo niewielkich biegów ulicznych lub przełajowych i nie chcesz wydawać pieniędzy na zakup, lub wynajem pełnego systemu pomiaru czasu (np. z wykorzystaniem chipów), możesz skorzystać z aplikacji Roster Athletics Meet Mgmt i jej funkcji ręcznego pomiaru czasu (dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS).


Aplikacja Roster Athletics Meet Mgmt wykorzystuje ręczny pomiar czasu za pomocą stopera oraz umożliwia rejestrowanie kolejności zawodników na mecie przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, aby cały proces był szybszy i łatwiejszy w zarządzaniu.


Dzięki integracji z platformą Roster, która obejmuje system zgłoszeń, system zarządzania zawodami oraz wyniki na żywo, funkcja ręcznego pomiaru czasu umożliwia organizowanie biegów ulicznych i przełajowych bez dodatkowych kosztów w ramach dostępu do platformy.


Poradnik podzielony jest na kilka części:Czego potrzebujesz?


Aby rozpocząć korzystanie z funkcji ręcznego pomiaru czasu, najpierw dodaj zawody, konkurencje i listy startowe w platformie zarządzania zawodami Roster Athletics (przejdź do poradników Dodawanie zawodów, aby uzyskać więcej informacji). Na liście startowej zawodów wszyscy zawodnicy lub sztafety muszą mieć przypisane numery startowe (więcej informacji w poradniku Przypisywanie numerów startowych).


UWAGA: Funkcja nie będzie działać, gdy numery startowe będą zawierać litery lub inne znaki specjalne.


Będziesz także potrzebować co najmniej dwóch urządzeń mobilnych z najnowszą wersją aplikacji Roster Athletics Meet Mgmt (Pobierz aplikacje). Jedno urządzenie do rejestracji czasu, a drugie do rejestracji kolejności na mecie. Możesz użyć dodatkowych urządzeń, aby zebrać więcej zestawów danych dotyczących czasu, ale będziesz potrzebować tylko jednego urządzenia, aby zarejestrować kolejności.


Jak uruchomić ręczny pomiar czasu?


W celu uruchomienia funkcji znajdź i otwórz swoje zawody w aplikacji Meet Mgmt. Następnie wybierz odpowiednią konkurencję, klikając jej nazwę.Lista startowa widoczna w aplikacji zgodna jest z listą przygotowaną w wersji przeglądarkowej platformy Roster Athletics. Wszystkich ewentualnych zmian na liście startowej (w tym zmian dotyczących numerów startowych) należy dokonać w przeglądarce internetowej. Będą one automatycznie widoczne w aplikacji Meet Mgmt, jeżeli telefon jest połączony z Internetem. Wszystkie listy oraz program minutowy można także zaktualizować ręcznie, przesuwając palcem w dół ekran z listą.


Kliknij ikonę stopera w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do funkcji ręcznego pomiaru czasu.


UWAGA: Z funkcji ręcznego pomiaru czasu można skorzystać dla wszystkich konkurencji z kategorii Wytrzymałość (Podstawowe, Sztafety, Przeszkody, Biegi przełajowe, Biegi uliczne, Chód sportowy), czyli dla dystansów dłuższych niż 400m. Aby przy wyborze konkurencji (w momencie dodawania zawodów w panelu administracyjnym) zobaczyć ich pełną listę, pamiętaj o wyborze Lekkoatletyka: Wszystkie w profilu konkurencji. 


Uruchom stoper


Jeśli jesteś gotowy(-a) do rozpoczęcia biegu, kliknij przycisk Start w zakładce Stoper w momencie startu. Aby zatrzymać stoper, kliknij czerwony przycisk Stop (aby uniknąć przypadkowego zatrzymania zegara, zostaniesz poproszony(-a) o potwierdzenie).Możesz także ręcznie ustawić czas rozpoczęcia, jeśli nie chcesz uruchamiać stopera w momencie rozpoczęcia biegu. W tym celu kliknij przycisk Ustaw, wpisz czas (np. 10:00 minut od startu) i uruchom go w odpowiednim czasie, klikając przycisk Start.


Gdy stoper będzie uruchomiony, zobaczysz go w pozostałych zakładkach na żółtym tle. Możesz wrócić do listy startowej lub listy konkurencji bez zatrzymywania stopera. Stoper wciąż będzie odliczał czas, nawet jeśli przypadkowo zamkniesz aplikację.


Dodawanie wyników


Aby dodać pierwszy wynik, przejdź do zakładki Wyniki, wprowadź numer startowy zawodnika i kliknij ikonę zapisu dokładnie w momencie, gdy zawodnik przekroczy linię mety. Powtórz te kroki dla kolejnych zawodników.
Jeśli przegapiłeś(-łaś) jednego lub więcej zawodników, lub nie masz wystarczająco dużo czasu na wpisanie wszystkich numerów startowych (np. gdy do mety zbliża się liczna, zwarta grupa zawodników), aplikacja może automatycznie przypisać czas niektórym zawodnikom, tworząc go na podstawie pierwszego i ostatniego zarejestrowanego czasu w grupie.


Przykład:

Do mety zbliża się grupa 4 zawodników, którzy wspólnie przekraczają linię mety w krótkim czasie:

 • Zawodnik z nr 1
 • Zawodnik z nr 2
 • Zawodnik z nr 3
 • Zawodnik z nr 4


Aby uzyskać czas dla wszystkich zawodników bez konieczności wpisywania wszystkich numerów startowych: w zakładce Wyniki wpisz numer startowy pierwszego zawodnika z grupy (Zawodnik z nr 1 w naszym przykładzie) i numer startowy ostatniego zawodnika z grupy (Zawodnik z nr 4 w naszym przykładzie), a następnie w zakładce Kolejność (więcej o tej zakładce przeczytasz poniżej) wpisz kolejność wszystkich czterech zawodników na mecie.


W naszym przykładzie zawodnikowi z numerem 1 zmierzono ręcznie czas 13:00.00, natomiast zawodnikowi z numerem 4 13:03.00. Dzięki tym dwóm wartościom czasy dla zawodników z numerami 2 i 3 (którzy zostali sklasyfikowani między zawodnikiem z nr 1 i zawodnikiem z nr 4) mogą zostać przypisane automatycznie. W takim przypadku zawodnik z nr 2 uzyskałby czas 13:01.00, natomiast zawodnik z nr 3 13:02.00.


Wyniki dodane za pomocą funkcji ręcznego pomiaru czasu, w aplikacji Meet Mgmt wyświetlane będą z dokładnością do setnych części sekundy (np. 15:11.09). Natomiast w aplikacji Roster Athletics oraz w wynikach publicznych wyniki będą wyświetlane z mniejszą precyzją w zależności od rodzaju dystansu:

 • wyniki zarejestrowane dla biegów ulicznych lub przełajowych (np. 5km) wyświetlane będą z dokładnością do sekundy (15:12),
 • wyniki zarejestrowane dla biegów na stadionie (np. 5000m) wyświetlane będą z dokładnością do dziesiątych części sekundy (np. 15:11.1h).


Kolejność


W zakładce Kolejność należy wpisać WSZYSTKIE numery startowe zawodników w kolejności, w jakiej ci pojawiali się na mecie. Wpisz numer i kliknij ikonę zapisu, aby sklasyfikować pierwszego zawodnika. Powtórz te kroki dla kolejnych zawodników. Rejestrowanie kolejności zawodników jest niezbędne, aby możliwe było stworzenie rankingu oraz automatyczne przypisanie czasu (jeżeli któryś z zawodników został pominięty).Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w kolejności, kliknij opcję trzech kropek widoczną obok zawodnika i wybierz:

 • Usuń - aby usunąć numer z listy,
 • Edytuj numer - aby zastąpić numer innym numerem,
 • Dodaj numer przed - aby móc wpisać numer przed wybranym zawodnikiem,
 • Dodaj numer po - aby móc wpisać numer po wybranym zawodniku,
 • Przesuń numer w górę - aby przesunąć numer o jedną pozycję w górę,
 • Przesuń numer w dół - aby przesunąć numer o jedną pozycję w dół.


UWAGA: Kolejność na mecie powinna być wprowadzana wyłącznie na jednym urządzeniu.


Ranking


Zakładka Ranking wyświetla aktualny ranking ze wszystkimi wynikami i miejscami. Czasy dodane przez użytkownika w zakładce Wyniki oznaczone są niebieskim tłem, natomiast czasy przydzielone automatycznie oznaczone są tłem granatowym.Wprowadzanie zmian w systemie zarządzania zawodami


Po zakończeniu biegu możesz wprowadzać zmiany w wynikach i kolejności w panelu administracyjnym platformy Roster Athletics. Aby to zrobić, przejdź do widoku ZAWODY Wyniki, kliknij ikonę opcji w prawym górnym rogu i wybierz Ręczny pomiar czasu.W zakładce Źródło danych możesz zobaczyć wszystkie zestawy danych i wyświetlić ich podgląd. Pamiętaj, że jedno urządzenie może mieć dwa zestawy danych (np. gdy wyniki i kolejność zostały zarejestrowane przy użyciu tego samego urządzenia).


W zakładce Numer + wynik możesz dodawać, edytować lub usuwać wszystkie wyniki.


Jeśli zawodnik ma więcej niż jeden wynik (z różnych zestawów danych), naciśnij ikonę trzech kropek, aby wyświetlić pełną listę dostępnych wyników.W zakładce Kolejność możesz edytować miejsca zawodników.


UWAGA: W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników ma to samo miejsce, ale różne wyniki, wynik (czas) ma pierwszeństwo przed kolejnością na mecie (w ostatecznym rankingu zawodnicy będą mieli różne miejsca).


Zakładka Ranking pokazuje scalone dane z zakładek Numer + wynik i Kolejność.


UWAGA: W przypadku, gdy kolejność nie jest zgodna z zarejestrowanymi wynikami (np. osoba z lepszym czasem została sklasyfikowana po osobie z wolniejszym czasem), system zignoruje nieprawidłowe dane i nadal obliczy resztę wyników. Nieprawidłowe wyniki zostaną oznaczone kolorem czerwonym, a automatycznie przydzielone czasy kolorem szarym.


Jeśli chcesz odrzucić wszystkie ręczne zmiany wprowadzone w przeglądarce i przywrócić oryginalne dane, kliknij Przywróć i kontynuuj.


UWAGA: Jeśli dane były edytowane ręcznie, automatyczne obliczenia są wstrzymane, nie należy więc dokonywać ręcznych zmian w trakcie trwania biegu.


Dodatkowe informacje


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem/użytkowniczką platformy Roster, zapoznaj się z pozostałymi poradnikami.


Szczególnie interesujące są poradniki Dodawanie zawodów oraz Zgłoszenia, z których dowiesz się jak dodać i skonfigurować zawody oraz uruchomić zgłoszenia wraz z płatnościami. 


Aby uzyskać więcej informacji, możesz wysłać nam zgłoszenie za pośrednictwem formularza lub wysłać wiadomość na adres support@rosterathletics.com.