Niniejsza instrukcja dotyczy integracji pomiędzy Roster Athletics a systemem pomiaru czasu TimeTronics Argus. 


Poradnik składa się z następujących części:


Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?

 • Zawody dodane w serwisie Roster Athletics.
 • Pobrany i zainstalowany program Roster Athletics Agent (można go pobrać tutaj: Pobierz RosterAgent).
 • Dostęp do oprogramowania TimeTronics Argus (działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows). Możesz pobrać je tutaj: https://www.timetronics.be/support.


RosterAgent jest niewielkim programem, który umożliwia komunikację (przesyłanie list startowych i wyników) pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem pomiaru czasu TimeTronics. 

 

Aby kontynuować proces integracji, powinieneś otworzyć trzy programy:

 1. Roster Athletics w przeglądarce internetowej,
 2. TimeTronics Argus,
 3. RosterAgent.

 


Rodzaj integracji


Program Roster Athletics Agent umożliwia przesyłanie informacji pomiędzy TimeTronics i Roster za pomocą udostępniania Plików PAR. Możesz skorzystać z tego rozwiązania, używając systemu TimeTronics i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystając z udostępniania plików między dwoma komputerami.


Aby rozpocząć integrację musisz określić Katalog wejściowy (listy startowe) na pliki PAR i Katalog wyjściowy (wyniki) na pliki TXT. Oba foldery muszą znajdować się w podkatalogu o nazwie PAR i korespondować z lokalizacją folderów "parfilesdir" i "resfilesdir" w pliku Argus Sync.

UWAGA: Katalogiem wejściowym i wyjściowym powinny być foldery lub podfoldery zlokalizowane na dysku (np. na dysku C:). Należy unikać dodawania folderu bezpośrednio na pulpit.
Rozpoczęcie integracji


1. Wybierz uczestników, którzy będą eksportowani z platformy Roster Athletics do TimeTronics. W tym celu otwórz szczegóły zawodów i przejdź do sekcji Integracja z sytemem pomiaru czasu.

Możesz wybrać opcję eksportu wszystkich zawodników/sztafet lub pominąć uczestników ze statusem DNS. Wybór tej drugiej opcji oznacza, że zawodnik nie pojawi się w programie TimeTronics, gdy status DNS został przypisany zawodnikowi przed rozpoczęciem konkurencji (np. podczas procesu potwierdzania startu).


2. Poniżej wybierz Format opisu konkurencji, który używany będzie to generowania nazw dla plików PAR z listami startowymi.Istnieją trzy formaty opisu konkurencji:


 • Prosty: nazwa konkurencji, płeć (jeżeli zawody obejmują rywalizację kobiet i mężczyzn), kategoria wiekowa (jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategorii wiekowych), runda i numer serii.
 • Szczegółowy: godzina rozpoczęcia, nazwa konkurencji, płeć (jeżeli zawody obejmują rywalizację kobiet i mężczyzn), kategoria wiekowa (jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategoriach wiekowych), specjalną nazwę (jeżeli dodano), runda i numer serii.
 • Własny: umożliwiający wybranie własnego opisu przy wykorzystaniu dostępnych danych.


 

Wybierając własny format, możesz określić kolejność i rodzaj wyświetlanych informacji poprzez edycję pola tekstowego Własny format. Kliknij element poniżej pola tekstowego, aby go dodać. Pamiętaj o dodaniu spacji między poszczególnymi polami. Dostępne opcje:

 • Data: wyświetla datę rozpoczęcia konkurencji w formacie RRRRMMDD (R- rok, M - miesiąc, D - dzień),
 • Godzina: wyświetla godzinę rozpoczęcia konkurencji,
 • Kategoria: wyświetla nazwę kategorii wiekowej,
 • Kategoria (opcja): wyświetla nazwę kategorii wiekowej, jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategorii wiekowych. Pole nie będzie widoczne, gdy wszystkie konkurencje oznaczone są tą samą grupą wiekową.
 • Nazwa (opcja): wyświetla specjalną nazwę konkurencji, którą można nadać w programie minutowym (np. Bieg Amatorów),
 • Nazwa konkurencji: wyświetla nazwę konkurencji,
 • Numer serii (opcja): wyświetla numer serii lub grupy (jeżeli konkurencja obejmuje rywalizację w ramach kilku serii),
 • Płeć: wyświetla informację o płci w formacie M (mężczyźni), K (kobiety) lub MIX (konkurencje mieszane),
 • Płeć (opcja): wyświetla informacje o płci, jeżeli zawody obejmują rywalizację dla kobiet i mężczyzn. Pole nie będzie widoczne, gdy wszystkie konkurencje oznaczone są tą samą płcią,
 • Runda: wyświetla nazwę rundy,
 • Skrót wieloboju (opcja): wyświetla skrót wieloboju.


3. Pozostań w widoku szczegółów zawodów. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja Agenta, który należy kliknąć i wybrać z listy TimeTronics. Ta akcja wywoła pobranie pliku .roster. Zapisz ten plik na swoim komputerze.UWAGA: Bardzo ważne jest, aby użyć OSTATNIO pobranego pliku .roster do załadowania go w RosterAgent. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zsynchronizować programu z platformą.


Po pobraniu pliku uwierzytelniającego przejdź do RosterAgent. Kliknij przycisk Wczytaj konfigurację i wybierz plik .roster, który przed chwilą pobrałeś (np. meeting-xxx-auth.roster). Po załadowaniu konfiguracji, plik „.roster” zostanie zapisany w folderze z programem RosterAgent. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać jego ustawień.


Kliknij przycisk Start. Jeżeli status Monitor wyników jest Aktywny, a status Połączenia jest ustawiony na Połączono, FinishLynx i Roster Athletics są ze sobą poprawnie zintegrowane.


 

Kliknięcie przycisku Stop spowoduje przerwanie połączenia, natomiast kliknięcie przycisku Wyjście spowoduje zamknięcie programu. Aby móc zmienić katalogi wejściowe i wyjściowe, połączenie musi być nieaktywne.


Jeśli włączysz opcję Pokaż powiadomienia, zobaczysz komunikaty, takie jak:W każdej chwili możesz wyłączyć powiadomienia. Informacje o najważniejszych wydarzeniach (brak połączenia, brak dostępu itp.) wciąż będą widoczne.


Gdy RosterAgent jest włączony, zwróć uwagę na statusy parametrów Monitor wyników i Połączenia:


Monitor wyników:

 • Aktywny
 • Nieaktywny
 • Inicjowanie
 • Zatrzymywanie


Połączenie:

 • Łączenie
 • Połączono
 • Rozłączanie
 • Rozłączono
 • Brak


Po przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do TimeTronics Argus. wybierz odpowiedni plik PAR (.par).


Każda lista startowa (seria) posiada unikalny plik PAR. Możesz zlokalizować odpowiedni plik za pomocą nazwy, który obejmuje: [meet(ID zawodów] - informacje o konkurencji z uwzględnieniem danych określonych w polu Format opisu konkurencji - [ID konkurencji], np. [meet123] 1000 - 100m - Seniorzy - Final A [123].par.Gdy listy startowe konkurencji/serii zostały wczytane w programie TimeTronics Argus, możesz przystąpić do standardowej procedury dodawania wyników. 


Kolumna BIB zawierać będzie informacje o numerach startowych oraz torach (kolejności).


Jeżeli w TimeTronics istnieje informacja o sile wiatru, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.


Odpowiedni statusu zawodnika, jeżeli nie uzyskał on ważnego rezultatlu, można wybrać bezpośrednio w programie TimeTronics. Aby wybrać status, najedź myszką na odpowiednie pole w kolumnie Rank lub Time, wciśnij CTRL, kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz Status z nowego okna. Statusy z TimeTronics odpowiadają następującym statusom w systemie Roster:

 • Wyświetlany jest wynik i brak dodatkowego statusu → OK,
 • did not start (DNS) → DNS,
 • did not finish (DNF) → DNF,
 • disqualified (DQ) DQ.


W przypadku wyboru statusu DQ, powód dyskwalifikacji należy wybrać w systemie Roster.


Po zakończeniu procedury dodawania wyników, kliknij ikonę strzałki (upload results) w polu Results Table. Po zapisaniu, synchronizacja wszystkich danych z systemem Roster może zająć do ok. 10 sekund.


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu TimeTronics. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.


UWAGA: Zawsze, gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do RosterAgent, ale wciąż będziesz musiał ją zaktualizować w TimeTronics poprzez wczytanie ostatnio wygenerowanego pliku PAR. Ponadto pamiętaj, że konkurencje techniczne nie są wspierane przez TimeTronics.Porady i wskazówki dotyczące integracji z systemem pomiaru czasu


 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji RosterAgent (zobacz poradnik Pobierz RosterAgent, aby pobrać najnowszą wersję programu).
 • Jeśli podczas próby połączenia RosterAgent pojawi się komunikat „Nie można się połączyć - odmowa dostępu”, załaduj najnowszą wersję pliku konfiguracyjnego Agenta. Plik pobrać można w Szczegółach zawodów, klikając przycisk Konfiguracja agenta.
 • Program RosterAgent umożliwia przechowywanie plików w kolejce i przesyłanie ich przy odzyskaniu połączenia np. po utracie połączenia z Internetem. Kolejka plików widoczna jest w programie z prawej strony. Podczas normalnej pracy programu lista powinna być pusta.