Organizatorzy zawodów na platformie Roster mogą umożliwić uczestnikom samodzielne potwierdzenie startu za pomocą aplikacji mobilnej Roster Athletics. W celu uzyskania informacji na temat tej funkcji zapoznaj się z poradnikiem Potwierdzanie startu


Aby można było potwierdzić start za pomocą urządzenia mobilnego, niezbędne jest połączenie profilu zawodnika z panelu zgłoszeń z kontem używanym w aplikacji Roster Athletics.


Poradnik podzielony jest na dwie części:Jak połączyć profil zawodnika?


Uruchom aplikację Roster Athletics (jeżeli nie masz aplikacji lub założonego na niej konta sprawdź poradnik Aplikacja Roster Athletics) i otwórz menu aplikacji, klikając ikonę trzech poziomych linii umieszczoną w lewym górnym rogu ekranu. Z menu wybierz POTWIERDZANIE STARTU. W nowym oknie zobaczysz listę połączonych profili zawodników (domyślnie lista będzie pusta).Aby połączyć profil zawodnika, skopiuj KOD UDOSTĘPNIANIA i przejdź do panelu zgłoszeń na stronie https://meets.rosterathletics.com/ (możesz to zrobić, klikając link zatytułowany Panelu zgłoszeń). Zaloguj się do swojego konta (jeżeli nie posiadasz konta, zapoznaj się z poradnikiem Konto zawodnika: Tworzenie i zarządzanie), przejdź do Moje konto i wybierz zakładkę Moi zawodnicy i sztafety. Następnie otwórz profil zawodnika, którego profil chcesz połączyć i przejdź do zakładki Udostępnianie. Kliknij przycisk Udostępnij, wklej lub wprowadź Kod udostępniania i kliknij przycisk Udostępnij. Nazwa użytkownika aplikacji powinna pojawić się na liście.


Po wykonaniu powyższych kroków możesz wrócić do aplikacji mobilnej. Zdjęcie (jeżeli dodano), imię i nazwisko zawodnika powinny być widoczne na liście połączonych profili. Odśwież listę lub uruchom aplikację ponownie, jeżeli profil zawodnika nie jest widoczny.

Jak potwierdzić start za pomocą aplikacji mobilnej Roster Athletics?


Aby potwierdzić start, wybierz POTWIERDZANIE STARTU z menu aplikacji i otwórz profil zawodnika, którego start chcesz potwierdzić. W nowym widoku zobaczysz listę zbliżających się zawodów z włączoną opcją potwierdzania startu. 


Otwórz zawody, aby zobaczyć listę konkurencji, na których listach startowych znajduje się wybrany zawodnik wraz z informacją o statusie potwierdzenia startu. Jeżeli potwierdzanie startu jest aktywne, możesz wybrać:

  • Potwierdź start - wybierz tę opcję, jeżeli chcesz potwierdzić start zawodnika w danej konkurencji. Jeżeli organizator wymaga dodatkowej weryfikacji, możesz tego dokonać na dwa sposoby:
    • Wprowadzając kod potwierdzenia
    • Skanując kod QR
  • Zrezygnuj ze startu - wybierz, jeżeli chcesz zrezygnować ze startu w danej konkurencji.


Organizator musi zapewnić numeryczny kod lub kod QR dla konkretnych zawodów, jeżeli dodatkowa weryfikacja jest wymagana.


Możesz zmieniać status potwierdzenia tak długo, jak potwierdzanie jest aktywne.


UWAGA: Wycofanie się z pierwszej konkurencji wieloboju automatycznie wycofa zawodnika ze startu w pozostałych konkurencji tej samej konkurencji wielobojowej. Wycofanie się z kolejnych konkurencji rozgrywanych w ramach wieloboju, ustawi status zawodnika jako DNF.


Możesz potwierdzić start tego samego zawodnika lub kilku zawodników na raz bez konieczności skanowania kodu QR za każdym razem. W tym celu otwórz aplikację aparatu na Twoim urządzeniu i zeskanuj kod QR udostępniony przez organizatora i następnie postępuj z zasadami wymienionymi powyżej.