Możesz pobrać pliki PDF z protokołami do kontroli liczby okrążeń, klikając przycisk Generowanie PDF widoczny z lewej strony zakładki Szczegóły lub pobierając pliki bezpośrednio w widoku listy startowej danej konkurencji.


Poradnik podzielony jest na następujące części:


Generowanie protokołów dla wszystkich konkurencji długodystansowych


Aby pobrać protokół do kontroli okrążeń w widoku Szczegóły zawodów, kliknij przycisk Generowanie PDF i wybierz Protokoły do kontroli liczby okrążeń.W nowym oknie należy wprowadzić długość okrążenia (w metrach) oraz zdecydować jak wielu uczestników ma znajdować się na jednej stronie protokołu (można wybrać trzech lub czterech zawodników).Po kliknięciu przycisku Generuj pojawi się link do pliku. Ten sam link otrzymasz także na swój adres e-mail.Generowanie protokołów dla konkretnej konkurencji


Aby pobrać protokół do kontroli liczby okrążeń w widoku listy startowej, kliknij ikonę opcji widoczną w prawym górnym rogu, wybierz PDF i następnie Protokoły do kontroli okrążeń.W nowym oknie należy wprowadzić długość okrążenia (w metrach) oraz zdecydować jak wielu uczestników ma znajdować się na jednej stronie protokołu (można wybrać trzech lub czterech zawodników). W przypadku konkurencji z wieloma seriami lub rundami można zdecydować, czy chce się wygenerować plik dla wszystkich lub tylko dla wybranych biegów.


Przykład protokołu czterema zawodnikami na jednej stronie: