Informacja o aktualizacji - 1 grudnia 2023

Android: wersja 2.47.0
iOS: wersja 2.47.0


NOWE FUNKCJE

  • Listy startowe/Wyniki: dodano możliwość przełączania się między listą startowa a wynikami oraz zmieniono sposób prezentacji danych.
  • Listy startowe/Wyniki: dodano możliwość sortowania uczestników na listach startowych i wynikach oraz opcję przełączania się między grupami/seriami i rundami rozgrywanymi w ramach tej samej konkurencji.
  • Informacje o zawodniku: organizator zawodów ma możliwość dodania indywidualnej informacji o danym zawodniku, która widoczna będzie pod nazwiskiem zawodnika na listach startowych i wynikach.
  • Klasy paralekkoatletyczne: jeżeli do zawodnika została przypisana sportowa klasa paralekkoatletyczna, zostanie ona wyświetlona obok jego/jej nazwiska.
  • Starty poza konkursem (PK): dodano notatkę PK, jeżeli zawodnik startuje poza konkursem.USPRAWNIENIA

  • Status zawodów: jeżeli organizator odwoła zawody, zobaczysz stosowną informację,
  • Medale: usunięto graficzne informacje o medalach,
  • Lobby: usunięto możliwość zakładania nowych i przeglądania dotychczasowych lobby, tworzonych przy okazji gry fantasy.
Informacja o aktualizacji - 1 maja 2023

Android: wersja 2.46.0
iOS: wersja 2.46.0


NOWE FUNKCJE

  • Potwierdzanie startu: dodano możliwość powiązania profilu zawodnika z panelu zgłoszeń z aplikacją Roster Athletics. Dzięki temu możliwe będzie potwierdzanie startu za pomocą urządzenia mobilnego (jeżeli organizator uruchomił tę opcję). Więcej informacji na temat łączenia profili można znaleźć w poradniku Jak połączyć profil zawodnika w celu potwierdzenia startu oraz poniższym filmiku.

Archiwum: