Jeżeli zawodnik ma profil w serwisie Tilastopaja i jego numer ID został dodany do profilu w bazie Roster Athletics (zawodnik posiada Tilastopaja ID, gdy na liście startowej widoczny jest skrót TS obok nazwiska), wówczas możesz użyć funkcji Aktualizuj dane zawodników w celu uzyskania aktualnych danych wszystkich zawodników na liście startowej (data urodzenia, PB i SB).1. Dodaj zawodników do listy startowej.


2. Wybierz Zadania z rozwijanego menu po lewej stronie.3. Kliknij przycisk Aktualizuj i wybierz jedną z dwóch opcji:

  • Użyj tylko zweryfikowane rekordy - rekordy zostaną zaktualizowane wynikami z bazy Tilastopaja,
  • Użyj zweryfikowane i niezweryfikowane rekordy - rekordy zostaną zaktualizowane wynikami z bazy Tilastopaja oraz rekordami dodanymi przez użytkowników i samych zawodników.


Możesz usunąć wszystkie rekordy życiowe i rekordy sezonu widoczne na listach startowych (dla niezakończonych konkurencji), np. jeżeli nie chcesz korzystać z niezweryfikowanych rekordów dodanych przez zawodników lub innych organizatorów. W tym celu kliknij przycisk Usuń


UWAGA: Przywrócenie usuniętych rekordów nie będzie możliwe, np. gdy rekordy zostały zaimportowane w pliku CSV.


Aktualizacja i usunięcie rekordów dotyczyć będzie wyłącznie konkurencji, serii lub grup nieoznaczonych jako ZAKOŃCZONE.


Niezweryfikowane rekordy oznaczone są na listach startowych i w profilach zawodników za pomocą żółtej ikony.4. Wróć do listy startowej. Wszystkie rekordy życiowe i rekordy sezonu (PB i SB) powinny być aktualne zarówno na liście startowej, jak i w profilach zawodników.


UWAGA: Tylko pracownicy Roster Athletics mają uprawnienia do przypisywania numerów Tilastopaja ID do zawodników. Wyślij nam wiadomość, jeżeli chcesz poinformować o braku ID interesującego cię zawodnika: https://support.rosterathletics.com/support/tickets/new.