Jeżeli konkurencja obejmuje co najmniej dwie serie/grupy dla tej samej rundy i tej samej kategorii wiekowej (np. dwa biegi eliminacyjne seniorów na 100m), wówczas każda taka konkurencja posiadać będzie specjalną grupę podsumowania uwzględniającą wszystkich zawodników startujących w tej rundzie (Podsumowanie).


Widok podsumowania automatycznie gromadzi wyniki z pojedynczych grup danej rundy i na ich podstawie automatycznie sortuje i przypisuje zawodnikom miejsca. W każdej chwili możesz jednak ręcznie zmienić miejsca (np. w przypadku remisu) wyłączając opcję automatycznego przypisywania miejsc w opcjach konkurencji (Działania automatyczne → Przypisywanie miejsc).


setup_meeting_50.png


Jeżeli w programie minutowym lub przy rozstawianiu dodano zasady kwalifikacji (więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Dodawanie programu zawodów), wówczas oznaczenia Q i q pojawią się automatycznie. Wartości te można jednak zmienić ręcznie wyłączając automatyczne przypisywanie Q i q (Działania automatyczne → Przypisywanie Q/q).


UWAGA: Włączanie lub wyłączanie działań automatycznych dotyczy nie tylko podsumowania, ale także wszystkich serii/grup danej rundy. Oznacza to, że wyłączenie danej opcji w widoku podsumowania, wyłączy ją dla wszystkich grup danej rundy.


Podsumowanie zostanie automatycznie oznaczone jako zakończone po oznaczeniu wyników wszystkich grup jako ZAKOŃCZONE. W aplikacji mobilnej oraz na stronie z wynikami konkurencja ta zmieni status z LIVE na zakończoną. Akcja ta spowoduje także aktualizację rankingów w zawodach drużynowych oraz w punktacji indywidualnej (jeżeli dotyczy).


Wyniki podsumowania oznaczone są dwoma znacznikami czasowymi: datą i godziną ostatnio dokonanej zmiany (Ostatnia zmiana) oraz datą i godziną oznaczenia konkurencji jako zakończona (Zakończono). Informacje te mogą być przydatne np. przy wnoszeniu protestów. Uwaga: w przypadku braku zasięgu sieci i korzystania z aplikacji sędziowskiej Meet Mgmt, godziną zakończenia konkurencji będzie czas wysłania tej informacji do serwera.


UWAGA: Pamiętaj, że ustawienia wyników jako zakończone nie można cofnąć.