Aby rozpocząć dodawanie wyników, wybierz z listy konkurencję techniczną. Pamiętaj, że niniejszy poradnik nie dotyczy skoku wzwyż i skoku o tyczce. Dodawanie wyników dla skoków wysokich opisane jest w innym poradniku.Lista startowa widoczna w aplikacji zgodna jest (także pod względem kolejności zawodników) z listą przygotowaną w wersji przeglądarkowej platformy Roster Athletics. Wszystkich ewentualnych zmian na liście startowej należy dokonać i zapisać w przeglądarce internetowej. Będą one automatycznie widoczne w aplikacji Meet Mgmt, jeżeli telefon ma połączenie z Internetem. Wszystkie listy oraz program minutowy można także zaktualizować ręcznie, przesuwając palcem w dół ekran z listą.


Zawodnik, który wykonuje próbę, widoczny jest w dolnej części ekranu w polu AKTUALNY ZAWODNIK.Wybierz zawodnika z listy lub ze wspomnianego pola, aby wprowadzić wynik.


Poradnik podzielony jest na kilka sekcji:Dodawanie wynikuWprowadź wynik w formacie MM.mm, używając klawiatury widocznej u dołu ekranu. Pamiętaj, że system nie wymaga wpisywania znaków specjalnych (np. kropki, przecinka). Format wyniku zostanie dopasowany automatycznie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


UWAGA: Jeśli masz problem z domyślną klawiaturą na swoim urządzeniu z Androidem, możesz pobrać zaktualizowaną klawiaturę z Google Play (np. Gboard - klawiatura Google).


StatusPole Status określa aktualny status zawodnika. Po kliknięciu pola w lewym górnym rogu ekranu, na dole wyświetli się lista z możliwością wyboru odpowiedniej wartości (przesuń palcem, aby wybrać status).

    

 • OK domyślna wartość - zawodnik bierze udział w rywalizacji lub uzyskał ważny wynik,
 • DNS  zawodnik nie wystartował,
 • DQ  zawodnik został zdyskwalifikowany,
 • NM  brak wyniku - zawodnik nie uzyskał ważnego wyniku. Status ten ustawia się automatycznie na podstawie informacji o wszystkich próbach zawodnika.


PróbaKlikając pole Próba widoczne z lewej strony ekranu, można określić status próby, wybierając odpowiednią wartość z listy widocznej u dołu ekranu:


 • OK  domyślna wartość, wynik jest ważny,
 • x próba nieważna,
 • - zawodnik opuszcza próbę,
 • r zawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji. Zawodnik nie pojawi się więcej w polu AKTUALNY ZAWODNIK.


WiatrJeżeli konkurencja uwzględnia pomiar wiatru, wówczas można dodać taką informację, wpisując ją w prawym górnym rogu ekranu w polu Wiatr. Wartość trzeba wprowadzić bez wpisywania przecinka lub kropki. W przypadku, gdy wartość wiatru jest ujemna, należy wybrać znak ± na klawiaturze.


UWAGA: Nie ma możliwości dodania wyniku i wiatru w tym samym momencie przez dwóch różnych użytkowników aplikacji. Próba wprowadzenia i zapisania danych (wyniku i wiatru) dla tej samej próby w tym samym momencie może skutkować nadpisaniem danych.

Sugerujemy dodawanie informacji o sile wiatru po zapisaniu wyniku. W przyszłości planujemy umożliwić niezależne dodawanie wyników i wiatru przez dwóch różnych użytkowników.


Numer próby/rundyPole Próba wyświetla numer próby/rundy, dla której wprowadzany jest wynik. Domyślnie wyświetlana jest bieżąca próba, natomiast po naciśnięciu tego pola, wyświetlą się wszystkie wyniki zawodnika w każdej rundzie.Klikając odpowiednią rundę, możesz przejść do edycji próby. Można to również zrobić z poziomu listy startowej (zobacz Zarządzanie konkurencją poniżej).


Zapisywanie wyniku


Po wprowadzeniu wyniku należy go zapisać, wybierając symbol ✔ w prawym górnym rogu ekranu.Po dodaniu wyniku zostaniesz automatycznie przeniesiony do listy startowej konkurencji. Zawodnik widoczny na dole ekranu to kolejny zawodnik, który będzie wykonywał swoją próbę zgodnie z wybranym modelem oraz kolejnością na liście startowej.


Klikając ikonę X umieszczoną w lewym górnym rogu ekranu, możesz zrezygnować z dodawania wyniku i wrócić do listy startowej bez wprowadzania zmian.


Miejsca zawodników są dodawane lub aktualizowane automatycznie po zapisaniu każdej próby.Zarządzanie konkurencją


Po zapoznaniu się z podstawami dodawania wyników możesz rozpocząć zarządzanie konkurencją.


Sprawdzanie aktualnego rankingu


Po wprowadzeniu wszystkich wyników (lub po dodaniu pojedynczego rezultatu) możliwe jest sprawdzenie aktualnego rankingu. Aby to zrobić, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybierz Pokaż ranking.


Zobaczysz aktualną listę zawodników wygenerowaną na podstawie dotychczas wprowadzonych wyników. Oznaczanie wyników jako zakończone


Po wprowadzeniu wszystkich wyników możliwe jest oznaczenie wyników jako zakończone. Aby to zrobić, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym roku ekranu i wybierz Oznacz wyniki jako zakończone. Dzięki temu w aplikacji mobilnej Roster Athletics obok konkurencji pojawi się ikona , co oznacza, że konkurencja jest zakończona, a wyniki są oficjalne.


W przypadku konkurencji z kilkoma seriami/grupami, oznaczenie wyników jako zakończone dla wszystkich serii/grup wygeneruje ranking dla podsumowania.Po oznaczeniu wyników jako zakończone wciąż możliwe będzie edytowanie wyników.


Wyszukiwanie według nazwiska lub numeru startowego


Podczas wprowadzania wyników dla konkurencji z dużą liczbą zawodników, pomocne może być skorzystanie z wyszukiwarki. Wpisując nazwisko zawodnika lub numer startowy system szybko odnajdzie właściwą osobę.Edytowanie wyniku


Istnieje możliwość edycji wprowadzonych wyników z poziomu listy startowej konkurencji. Wszystkie próby danego zawodnika widoczne są nad jego nazwiskiem, natomiast wynik z bieżącej rundy widoczny jest po prawej stronie. Naciśnięcie dowolnego z wyników umożliwia ich edycję.


Liczba rund oraz kolejność wykonywania prób


Sposób przeprowadzenia konkurencji technicznej można określić przed zawodami poprzez platformę Roster Athletics w wersji przeglądarkowej (zobacz poradnik Dodawanie programu zawodów). Organizator ma możliwość wyboru dowolnego modelu osobno dla każdej konkurencji technicznej (z wyjątkiem skoku wzwyż i skoku o tyczce).


Dostępne są następujące modele:

 • Cztery rundy dla każdego zawodnika: każdy zawodnik ma cztery próby; brak zmiany kolejności podczas konkursu.
 • Kwalifikacje: trzy próby dla każdego zawodnika; zawodnik kończy zawody po uzyskaniu wyniki kwalifikacyjnego (jeżeli Q zostało określone w poprzednim punkcie).
 • Nielimitowana liczba rund: nieograniczona liczba rund; brak zmiany kolejności w tracie konkursu.
 • Standardowy finał: ośmiu najlepszych zawodników awansuje do 4, 5 i 6 rundy; zmiana kolejności po trzeciej rundzie.
 • Standardowy finał ze zmianą kolejności po 3 i 5 rundzie: jak wyżej z dodatkową zmianą kolejności po piątej rundzie.
 • Sześć rund dla każdego zawodnika: każdy zawodnik ma sześć prób; brak zmiany kolejności podczas konkursu.
 • Wielobój: trzy próby dla każdego zawodnika.


Jeżeli żaden z modeli nie został wybrany, zastosowane zostaną domyślne ustawienia: Kwalifikacje dla rund kwalifikacyjnych, Wielobój dla konkurencji technicznych rozgrywanych w ramach wieloboju oraz Standardowy finał dla wszystkich konkurencji finałowych.


Przykład działania modelu Standardowy finał: jeśli w konkurencji bierze udział więcej niż 8 zawodników, wówczas wszyscy uprawnieni będą do oddania trzech prób. W kolejnych trzech rundach (4, 5, 6) udział weźmie ośmiu najlepszych zawodników, a kolejność oddawania prób będzie zgodna z zasadą, że najlepszy zawodnik po trzech rundach będzie wykonywał swoją próbę jako ostatni. Oznacza to, że w polu AKTUALNY ZAWODNIK, kolejność wyświetlania zawodników zostanie zaktualizowana, uwzględniając powyższe zmiany.Jeżeli w konkurencji startuje mniej niż ośmiu zawodników, wówczas wszyscy będą uprawnieni do oddania sześciu prób. Ponadto po trzech rundach kolejność oddawania prób będzie zgodna z zasadą, że najlepszy zawodnik po 3 kolejkach będzie wykonywał swoją próbę jako ostatni.


Ponadto, jeżeli konkurencja obejmuje rywalizację w ramach wielu kategorii wiekowej, to do ścisłego finału awansuje 8 zawodników z każdej kategorii wiekowej. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku konkurencji mieszanej (w jednym konkursie startują mężczyźni i kobiety), co oznacza, że w rundzie 4, 5, 6 wystartuje ośmiu najlepszych zawodników każdej płci.


W przypadku remisu na 8 miejscu, do ścisłego finału awansują wszyscy zawodnicy zajmujący to miejsce.