Wszystkie wyniki zawodów można zapisać w formie pliku CSV za pomocą narzędzia Eksport pliku CSV. Funkcja dostępna jest w Szczegółach zawodów.


Poradnik podzielony jest na następujące części:Eksportowanie pliku CSV


Wyeksportuj plik CSV z wynikami, klikając przycisk Import/Eksport pliku CSV i wybierając Eksport wyników (PZLA).Wyeksportowany plik zostanie zapisany z nazwą meeting-X-results.csv, gdzie X to numer identyfikacyjny zawodów.


UWAGA: Plik zapisywany jest w formacie UTF-8 CSV.Znaczenie kolumn w pliku CSV


Po pobraniu pliku CSV można go otworzyć, np. w arkuszu kalkulacyjnym. Kliknij tutaj: https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/how-to-open-utf-8-csv-file-in-excel-without-mis/1eb15700-d235-441e-8b99-db10fafff3c2, aby uzyskać wskazówki dotyczące otwierania pliku CSV w programie Excel.


Plik zawiera następujące kolumny:

 • MeetingId - numer identyfikacyjny zawodów w bazie Roster Athletics.
 • MeetingName - nazwa zawodów.
 • MeetingDate - data i godzina rozpoczęcia zawodów.
 • VenueName - nazwa stadionu, hali lub innego miejsca, gdzie rozgrywane są zawody.
 • Organiser - nazwa organizacji, która dodała zawody do platformy Roster Athletics.
 • City - nazwa miasta, gdzie odbywają się zawody.
 • Country - nazwa kraju, gdzie odbywają się zawody (w języku angielskim). 
 • Season - sezon, w którym rozgrywane są zawody (Outdoor dla zawodów na stadionie lub Indoor dla zawodów halowych).
 • EntryId - unikalny dla zawodów numer identyfikacyjny zawodnika lub sztafety.
 • StartListId - unikalny numer listy startowej. 
 • Title - specjalna nazwa konkurencji. 
 • RelayTeamName (dotyczy tylko sztafet) - nazwa sztafety.
 • NationalRelayTeam (dotyczy tylko sztafet) - informacja o tym, czy sztafeta jest sztafetą narodową (true, gdy tak lub false, gdy nie).
 • FullName - pełna nazwa zawodnika. 
 • OOC - start poza konkursem PK (true - tak, false - nie).
 • FirstName - imię zawodnika.
 • MiddleName - drugie imię zawodnika.
 • LastName - nazwisko zawodnika.
 • Gender - płeć zawodnika (Male dla mężczyzn lub Female dla kobiet).
 • ParaClassRunJump - klasa paraolimpijska (biegi i skoki).
 • ParaClassThrow - klasa paraolimpijska (rzuty).
 • NotesPublic - publiczna informacja tekstowa o zawodniku.
 • NotesInternal - wewnętrzna informacja tekstowa o zawodniku.
 • License_NazwaFederacji (obecnie dotyczy tylko World Athletics oraz federacji z Wielkiej Brytanii, Grecji i USA) - numer licencji zawodnika (uwzględnione licencje: GreekAth, TFRRS, WorldAth, EnglandWalesAth, ScotlandAth i NorthernIrelandAth).
 • EventGender - płeć konkurencji (Male dla konkurencji męskiej, Female dla żeńskiej lub Mixed dla mieszanej). 
 • CountryCode - trzyliterowy skrót narodowości (np. POL, USA, FRA, CHN, SWE). 
 • YearOfBirth - rok urodzenia zawodnika (np. 1995).
 • DateOfBirth - data urodzenia zawodnika w formacie YYYY-MM-DD (np. 2000-01-20). 
 • SchoolGrade - klasa zawodnika (dotyczy tylko zawodów szkolnych w Stanach Zjednoczonych).
 • TilastopajaId - numer ID zawodnika w bazie Tilastopaja.
 • RelayId (dotyczy tylko sztafet) - EntryId sztafety, do której należy zawodnik.
 • EventStart - data i godzina rozpoczęcia konkurencji w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS (np. 2020-02-14 15:55:00).
 • EventCode - kod konkurencji. 
 • PZLAEventCode - kod konkurencji używany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 • PZLAEventCodeNum - numer konkurencji używany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 • UKAEventCode - kod konkurencji używany przez United Kingdom Athletics.
 • EventName - nazwa konkurencji (w języku angielskim).
 • PrimaryImplementValue - wysokość lub waga sprzętu.
 • PrimaryImplementUnit - jednostka wysokości lub wagi sprzętu.
 • AgeGroup - kod grupy wiekowej zawodnika lub sztafety. 
 • MultipleAgeGroups - informacja o tym, czy to konkurencja z wieloma kategoriami wiekowymi (true, gdy tak lub false, gdy nie).
 • OldestAgeGroup (dotyczy tylko konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi) - najstarsza kategoria wiekowa występująca w konkurencji z wieloma kategoriami.
 • CombinedEventRelation - informuje czy konkurencja jest wielobojem (Parent) lub częścią konkurencji wielobojowej (Child). Jeżeli nie dotyczy, wyświetla się wartość None.
 • EventStage - runda konkurencji Qualification dla kwalifikacji, Preliminary dla preeliminacji, Heat dla serii, Semi-Final dla półfinału lub Final dla finału.
 • EventGroup - numer grupy (0 w przypadku, gdy konkurencja posiada tylko jedną grupę).
 • TeamName (dotyczy tylko zawodów drużynowych) - nazwa drużyny.
 • TeamGender (dotyczy tylko zawodów drużynowych) - płeć drużyny.
 • TeamName2 (dotyczy tylko zawodów drużynowych) - nazwa drugiej drużyny (opcjonalnie).
 • TeamGender2 (dotyczy tylko zawodów drużynowych) - płeć drugiej drużyny (opcjonalnie).
 • TeamName3 (dotyczy tylko zawodów drużynowych) - nazwa trzeciej drużyny (opcjonalnie).
 • TeamGender3 (dotyczy tylko zawodów drużynowych) - płeć trzeciej drużny (opcjonalnie)
 • TC#NazwaZawodówDrużynowych - liczba punktów otrzymanych przez zawodnika/sztafetę w zawodach drużynowych.
 • ShortClubName - krótka nazwa klubu/szkoły zawodnika lub sztafety.
 • ClubName - nazwa klubu/szkoły zawodnika lub sztafety.
 • BibNumber - numer startowy.
 • PersonalBest - rekord życiowy przed zawodami.
 • SeasonBest - rekord sezonu przed zawodami.
 • SeedingResult - wynik do rozstawiania.
 • StartStatus - status zawodnika: OK, DQ, DNF, NM, lub DNS.
 • Lane - tor lub pozycja zawodnika/sztafety na liście startowej.
 • Place - miejsce w klasyfikacji generalnej rundy.
 • BreakDownPlace - miejsce w kategorii wiekowej (jeżeli konkurencja posiada Wiele kategorii).
 • PlaceGender - miejsce w rankingu płci (jeżeli jest to konkurencja mieszana).
 • Promotion - informacja o kwalifikacji do kolejnej rundy: Q, q, qR, qJ lub qD.
 • ResultStatus - status wyniku.
 • ResultRecord - najważniejszy osiągnięty rekord.
 • ResultRecords - wszystkie uzyskane rekordy.
 • Result - wynik.
 • ResultRounded - wynik zaokrąglony zawsze do dwóch miejsc po przecinku.
 • ResultNET - wynik netto.
 • Split_X - międzyczas, gdzie X jest numerem międzyczasu (np. 1, 2, 3 itd.).
 • ReactionTime (dotyczy tylko konkurencji sprinterskich) - czas reakcji. 
 • SplitTime (dotyczy tylko sztafet) - międzyczas. 
 • LapTime (dotyczy tylko sztafet) - czas okrążenia. 
 • CombinedPoints (dotyczy tylko wielobojów) - liczba punktów w konkurencji wielobojowej.
 • WindReading (dotyczy tylko konkurencji sprinterskich) - wiatr.
 • PositionHeat - miejsce zawodnika lub sztafety w grupie. 
 • HeatName - numer grupy (0, jeżeli konkurencja posiada tylko jedną grupę).
 • Round1Status (dotyczy tylko konkurencji technicznych, z wyjątkiem skoku wzwyż i o tyczce) - status wyniku w pierwszej rundzie (ok, x, lub r).
 • Round1Record - rekord uzyskany w pierwszej rundzie.
 • Round1Records - wszystkie uzyskane rekordy w pierwszej rundzie.
 • Round1Result - wynik z pierwszej rundy. 
 • Round1Attempts (dotyczy tylko skoku wzwyż i skoku o tyczce) - status wyniku w rundzie pierwszej (o, x, s, r, lub kombinacja statusów, np. xxs).
 • Round1TargetHeight (dotyczy tylko skoku wzwyż i skoku o tyczce) - pierwsza wysokość.
 • Round1Wind (dotyczy tylko konkurencji skoku w dal i trójskoku) - wiatr w rundzie 1.


UWAGA: Plik nie zawiera stałej liczby kolumn. Ich liczba może zależeć od takich parametrów jak zawody drużynowe, liczba międzyczasów, liczba rund itp.Konwersja pliku CSV w Microsoft Excel


Jeżeli chcesz otworzyć plik CSV w programie Microsoft Excel, wykonaj następujące kroki: przejdź do zakładki Dane, wybierz Pobierz dane i następnie Z pliku tekstowego/CSV. W nowym oknie wybierz plik CSV i w kolejnym widoku wybierz wartość 65001: Unicode (UTF-8) w polu Pochodzenie pliku, Przecinek jako Ogranicznik oraz Na podstawie całego zestawu danych w polu Wykrywanie typu danych.