Informacja o aktualizacji (wersja 2022.11.1) - 9 listopada 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. TimeTronics Argus: dodano integrację z programem pomiaru czasu TimeTronics Argus. Więcej o integracji dowiesz się z poradnika Integracja z TimeTronics Argus. Aby móc skorzystać z integracji niezbędne jest użycie programu Roster Agent: Pobierz RosterAgent.Informacja o aktualizacji (wersja 2022.10.1) - 3 października 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. TimeTronics MacFinish: dodano integrację z programem pomiaru czasu TimeTronics MacFinish. Więcej o integracji dowiesz się z poradnika Integracja z TimeTronics MacFinish. Aby móc skorzystać z integracji niezbędne jest użycie programu Roster Agent: Pobierz RosterAgent.


USPRAWNIENIA

 1. Roster Athletics Agent (Windows i Linux): dostępna jest nowa wersja programu do integracji platformy Roster Athletics z systemami pomiaru czasu. Wersję 2.1.5 można pobrać tutaj. Nowa wersja dodaje możliwość integracji z programem TimeTronics MacFinish. UWAGA: Pobierz najnowszą wersję Agenta, nawet jeżeli jesteś użytkownikiem oprogramowania FinishLynx.
Informacja o aktualizacji (wersja 2022.09.1) - 4 września 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. Przełączanie pomiędzy listami startowymi, wynikami i potwierdzaniem startu: dodano możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy poszczególnymi widokami dla tej samej konkurencji. Funkcja pozwala np. na przełączenie się z widoku Potwierdzania startu na listę startową.USPRAWNIENIA

 1. Listy startowe/Wyniki: dodano możliwość wyszukiwania według nazwy konkurencji,
 2. Potwierdzanie startu: poprawiono wyświetlanie płci zawodników w konkurencjach mieszanych.Informacja o aktualizacji (wersja 2022.08.1) - 1 sierpnia 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. Widoczność konkurencji: dodano możliwość zmieniania widoczności poszczególnych konkurencji. Dzięki nowej funkcji możliwe jest pokazywanie konkurencji tylko w programie minutowym (bez upubliczniania list startowych i wyników), ukrywanie wyników lub ukrywanie godziny rozpoczęcia (np. gdy program minutowy nie jest jeszcze gotowy). Więcej informacji w poradniku: Widoczność konkurencji.
 2. Listy startowe i wyniki: dodano możliwość wyszukiwania zawodników na listach startowych i wynikach. USPRAWNIENIA

 1. Program minutowy: wprowadzono niewielkie zmiany wizualne do programu minutowego,
 2. System zgłoszeń: dodano informację o ręcznym zatwierdzaniu zgłoszeń przez organizatora, jeżeli taka opcja została przez niego włączona.Informacja o aktualizacji (wersja 2022.05.3) - 27 czerwca 2022 


USPRAWNIENIA

 1. Roster Athletics Agent dla FinishLynx (Windows i Linux): dostępna jest nowa wersja programu do integracji platformy Roster Athletics z systemem pomiaru czasu FinishLynx. Wersję 2.0.5 można pobrać tutaj. Nowa wersja poprawia działanie programu oraz m.in. pokazuje listę plików, które znajdują się w kolejce do przesłania w przypadku utraty połączenia.
Informacja o aktualizacji (wersja 2022.05.2) - 18 maja 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. Zawody drużynowe: dodano możliwość uwzględnienia wyników z konkurencji mieszanych w wynikach drużynowych osobno w klasyfikacji kobiecej i męskiej.


USPRAWNIENIA

 1. Zgłoszenia: zmieniono proces tworzenia konta Roster. System nie będzie automatycznie tworzył profilu zawodnika przy tworzeniu konta. Profil zawodnika trzeba będzie utworzyć samodzielnie po rejestracji. Ponadto dodano możliwość dodawania klubów przez użytkowników.Informacja o aktualizacji (wersja 2022.05.1) - 4 maja 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. Data i czas zakończenia konkurencji: w widoku wyników dodano dwa znaczniki czasowe: datę i godzinę ostatnio dokonanej zmiany oraz datę i godzinę oznaczenia konkurencji jako zakończona. Informacje te mogą być przydatne przy wnoszeniu protestów. Uwaga: w przypadku braku zasięgu sieci i korzystania z aplikacji sędziowskiej Meet Mgmt, godziną zakończenia konkurencji będzie czas wysłania tej informacji do serwera.
 2. Skondensowane listy startowe: dodano możliwość pobrania list startowych w skondensowanej formie.
 3. Przegląd płatności: dodano osobny widok z informacją o wszystkich płatnościach związanych z daną organizacją, co ułatwi księgowanie. Informacje o płatnościach dostępne są dla użytkowników z rolą Administratora lub Księgowego (o rolach użytkowników dowiesz się więcej z poradnika Role członków organizacji). Poradnik dotyczący płatności znajduje się tutaj.USPRAWNIENIA

 1. Protokoły do wypełnienia: w protokołach generowanych dla konkurencji skoku wzwyż i skoku o tyczce dodano dwie nowe kolumny: “O” i “X” oznaczające odpowiednio numer ostatniej udanej próby oraz liczbę prób nieważnych.
 2. Informacje kontaktowe przy zgłoszeniach: użytkownicy rejestrujący się za pomocą Apple ID będą pytani o podanie danych kontaktowych, które umożliwią organizatorowi kontakt ze zgłaszającymi (podanie danych pozostaje nieobowiązkowe).
 3. Listy startowe i wyniki: w celu łatwiejszej nawigacji między konkurencjami dodano różnokolorowe wyróżnienia dla konkurencji męskich, żeńskich i mieszanych.
 4. Pliki PDF: dodano informację o zasadach kwalifikacji w plikach PDF z listami startowymi i wynikami.
 5. Potwierdzanie startu: dodano różne kolory ikon oznaczających potwierdzenie lub rezygnację ze startu.
Informacja o aktualizacji (wersja 2022.04.3) - 20 kwietnia 2022 


USPRAWNIENIA

 1. Powody dyskwalifikacji: zaktualizowano listę artykułów przepisów rozgrywania zawodów i przepisów technicznych, które mają zastosowanie przy wyborze powodu dyskwalifikacji zawodnika/zawodniczki.
 2. Zawody drużynowe: dodano nowy model zawodów drużynowych: 8-7-6-5-4-3-2-1 - dwóch punktujących z każdej drużyny.
 3. Przypisywanie klubów podczas rejestracji: usprawniono proces wybierania klubów podczas zgłaszania się na zawody. 
 4. Wieloboje: w przypadku braku tabeli punktowej dla wybranej konkurencji/kategorii wiekowej pojawi się informacja n/a/ zamiast 0 punktów.
 5. Roster Agent dla FInishLynx (Windows i Linux): pojawiła się nowa wersja programu Agent (1.1.3), który służy do integracji systemu Roster z systemem pomiaru czasu FinishLynx. Nową wersją programu wzbogadzoną o dziennik zmian oraz większą liczbę powiadomień można pobrać z poradnika: Pobierz RosterAgent.Informacja o aktualizacji (wersja 2022.03.2) - 23 marca 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. Punktacja indywidualna: punktacja indywidualna to model, który pozwala zawodnikom rywalizować w dowolnej liczbie konkurencji, podzielonych na następujące kategorie: Bieg, Skok i Rzut. Wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach przeliczane są na punkty, na podstawie których tworzony jest ranking, podobny do tego używanego w konkurencji wieloboju. Dowiedz się więcej z poradnika: Punktacja indywidualna.
 2. Jednostki imperialne: dodano możliwość wyboru dwóch metod wprowadzania rezultatów (z dokładnością do ćwierć lub pół cala) przy wyborze jednostek imperialnych (stosowanych zazwyczaj na zawodach w Stanach Zjednoczonych).USPRAWNIENIA

 1. Import plików CSV: usprawniono proces importu list startowych za pomocą pliku CSV. Więcej informacji w poradniku: Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.
 2. Grupy wiekowe: poprawiono wyświetlanie kategorii wiekowych masters w konkurencjach mieszanych,
 3. Zgłoszenia: dodano możliwość filtrowania zawodów według statusu zgłoszeń.Informacja o aktualizacji (wersja 2022.02.2) - 28 lutego 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. Zgłoszenia sztafet: organizator ma teraz możliwość uruchomienia zgłoszeń i płatności dla konkurencji sztafetowych. W tej chwili możliwe jest zgłoszenie samego zespołu sztafetowego, członkowie sztafet wciąż muszą zostać dodani ręcznie przez organizatora (możliwość zgłaszania członków zostanie dodana w przyszłości).


USPRAWNIENIA

 1. Płatności: dodano możliwość dokonywania płatności za pomocą BLIK.
 2. Płatności CSV: dodano możliwość pobrania pliku ze szczegółami dotyczącymi płatności w dwóch różnych formatach.Informacja o aktualizacji (wersja 2022.02.1) - 2 lutego 2022 


NOWE FUNKCJE

 1. Potwierdzanie startu: potwierdzanie startu to procedura często stosowana na zawodach lekkoatletycznych. Umożliwia ona weryfikację list startowych bezpośrednio przed startem konkurencji, co pozwala m.in. na uwzględnienie zmian podczas rozstawiania na grupy i przydzielania torów. Od teraz opcja dostępna jest także w systemie Roster Athletics. Więcej informacji w poradniku: Potwierdzanie startu. 1. Przenoszenie zawodników między listami startowymi: dodano możliwość wygodnego przenoszenia zawodników między listami startowymi. Więcej informacji w poradniku: Dodawanie list startowych.USPRAWNIENIA

 1. Zawody drużynowe: dodano nowy model zawodów drużynowych: 6-5-4-3-2-1 - dwóch punktujących z każdej drużyny.
 2. Tabele punktowe: zaktualizowano tabele punktowe World Athletics. Więcej informacji o aktualizacji: https://worldathletics.org/news/news/scoring-tables-2022
 3. Język: dodano język grecki. 
 4. FinishLynx: zawodnicy ze statusem DNS domyślnie nie będą przesyłani do systemu FinishLynx. Ustawienie to można zmienić w szczegółach zawodów w zakładce Integracja z FinishLynx.
Archiwum: