Niniejsza instrukcja dotyczy integracji pomiędzy Roster Athletics a systemem pomiaru czasu Eagle Eye Pro. 


Poradnik składa się z następujących części:Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?

 • Zawody dodane w serwisie Roster Athletics.
 • Pobrany i zainstalowany program Roster Athletics Agent (można go pobrać tutaj: Pobierz RosterAgent).
 • Dostęp do oprogramowania Eagle Eye Pro (działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows). Możesz pobrać je tutaj: https://www.eagleeyedv.com/category_s/866.htm . Wersja Eagle Eye 5.2.0.101 lub nowsza posiada wsparcie dla integracji z systemem Roster.


Roster Agent jest niewielkim programem, który umożliwia komunikację (przesyłanie list startowych i wyników) pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem Eagle Eye Pro. 


Aby kontynuować proces integracji, należy otworzyć trzy programy:

 1. Roster Athletics w przeglądarce internetowej,
 2. Roster Agent,
 3. Eagle Eye Pro.

 


Integracja


Program Roster Athletics Agent umożliwia przesyłanie informacji pomiędzy Eagle Eye Pro i Roster za pomocą udostępniania Plików LIF. Możesz skorzystać z tego rozwiązania, używając systemu Eagle Eye i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystając z udostępniania plików między dwoma komputerami.Rozpoczęcie integracji


Na początku określ uczestników, którzy będą eksportowani z platformy Roster Athletics do Eagle Eye Pro. W tym celu otwórz szczegóły zawodów i przejdź do sekcji Integracja z systemem pomiaru czasu.

Możesz wybrać opcję eksportu wszystkich zawodników/sztafet lub pominąć uczestników ze statusem DNS. Wybór tej drugiej opcji oznacza, że zawodnik nie pojawi się w programie Eagle Eye Pro, gdy status DNS został przypisany zawodnikowi przed rozpoczęciem konkurencji (np. podczas procesu potwierdzania startu).


Poniżej w polu Eksportowane konkurencje możesz zdecydować jakie konkurencje mają być przesyłane do pliku LIF. Możesz eksportować wszystkie konkurencje lub pominąć te oznaczone jako zakończone.


Format opisu konkurencji pozostaw wybrany jako Szczegółowy.Po wyborze opisu konkurencji pozostań w widoku szczegółów zawodów. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja Agenta, który należy kliknąć i wybrać EagleEyePro. Ta akcja wywoła pobranie pliku .roster. Zapisz ten plik na swoim komputerze.UWAGA: Bardzo ważne jest, aby użyć OSTATNIO pobranego pliku .roster do załadowania go w RosterAgent. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zsynchronizować programu z platformą.Wczytywanie pliku konfiguracyjnego w Roster Agent


Przejdź do programu Roster Athletics Agent. Aby rozpocząć integrację, musisz określić Katalog wejściowy (listy startowe) na pliki EVT i Katalog wyjściowy (wyniki) na pliki LIF. Oba katalogi MUSZĄ być takie same, jak katalogi wejściowe i wyjściowe, których używa Eagle Eye Pro (sprawdź niżej konfigurację Eagle Eye).

UWAGA: Katalogiem wejściowym i wyjściowym powinny być foldery lub podfoldery zlokalizowane na dysku (np. na dysku C:). Należy unikać dodawania folderu bezpośrednio na pulpit.Kliknij przycisk Wczytaj konfigurację i wybierz plik .roster, który przed chwilą porabno (np. meeting-xxx-auth.roster). Po załadowaniu konfiguracji, plik „.roster” zostanie zapisany w folderze z programem RosterAgent. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać jego ustawień.


Kliknij przycisk Start. Jeżeli status Monitor wyników jest Aktywny, a status Połączenia jest ustawiony na Połączono, Eagle Eye Pro i Roster Athletics są ze sobą poprawnie zintegrowane.


 

Kliknięcie przycisku Stop spowoduje przerwanie połączenia, natomiast kliknięcie przycisku Wyjście spowoduje zamknięcie programu. Aby móc zmienić katalogi wejściowe i wyjściowe, połączenie musi być nieaktywne.


Jeśli włączysz opcję Pokaż powiadomienia, zobaczysz komunikaty, takie jak:W każdej chwili możesz wyłączyć powiadomienia. Informacje o najważniejszych wydarzeniach (brak połączenia, brak dostępu itp.) wciąż będą widoczne.


Gdy RosterAgent jest włączony, zwróć uwagę na statusy parametrów Monitor wyników i Połączenia:


Monitor wyników:

 • Aktywny
 • Nieaktywny
 • Inicjowanie
 • Zatrzymywanie


Połączenie:

 • Łączenie
 • Połączono
 • Rozłączanie
 • Rozłączono
 • BrakKonfiguracja Eagle Eye Pro


Oprogramowanie Eagle Eye Pro jest domyślnie skonfigurowane do pracy z Roster Athletics. 

 

Po przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do Eagle Eye Pro. Kliknij zakładkę Race Results, następnie kliknij Import... i w nowym oknie przejdź do katalogu wejściowego wskazanego w Agencie i wybierz plik Lynx.evt.


Teraz ustawienia synchronizacji są kompletne, a wszystkie dostępne listy startowe są załadowane do systemu Eagle Eye Pro. Eagle Eye jest teraz gotowy do działania i konkurencja może rozpocząć się w standardowej procedurze Eagle Eye. Gdy konkurencja się zakończy i wszystkie wyniki pojawią się w systemie Eagle Eye, kliknij Race Results Save Times... i zapisz plik w tym samym folderze, który w Agencie oznaczono jako katalog wyjściowy. Możesz użyć domyślnej nazwy pliku podczas zapisywania. 


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu Eagle Eye Pro. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.

 

UWAGA: Zawsze, gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do RosterAgent, ale wciąż będzie trzeba ją zaktualizować w Eagle Eye Pro poprzez Import...


Status zawodników: wprowadzając wyniki, można wybrać odpowiedni statusu zawodnika, jeżeli nie uzyskał on ważnego rezultatu, bezpośrednio w programie Eagle Eye Pro. Aby wybrać odpowiedni status, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę zawodnika w kolumnie Time i wybierz status z listy (DNS, DQ, DNF).


W przypadku wyboru statusu DQ powód dyskwalifikacji należy wybrać w systemie Roster.


Zalecamy zapisywanie wyników z precyzją 1/1000. Dzięki temu możliwe będzie przesłanie pełnych wyników do systemu Roster i na tej podstawie przypisanie odpowiednich miejsc w podsumowaniach, np. gdy w dwóch różnych seriach dwaj zawodnicy uzyskali ten sam wynik z precyzją 1/100.Porady i wskazówki dotyczące integracji z systemem pomiaru czasu


 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji RosterAgent (zobacz poradnik Pobierz RosterAgent, aby pobrać najnowszą wersję programu).
 • Jeśli podczas próby połączenia RosterAgent pojawi się komunikat „Nie można się połączyć - odmowa dostępu”, załaduj najnowszą wersję pliku konfiguracyjnego Agenta. Plik pobrać można w Szczegółach zawodów, klikając przycisk Konfiguracja agenta.
 • Jeżeli korzystasz z integracji Plik LIF i status połączenia jest prawidłowy, ale a) listy startowe nie są aktualizowane lub b) wyniki nie są przesyłane do platformy Roster, upewnij się, że poprawnie podałeś adres katalogów, zarówno w RosterAgent, jak i Eagle Eye Pro.
 • Program RosterAgent umożliwia przechowywanie plików w kolejce i przesyłanie ich przy odzyskaniu połączenia np. po utracie połączenia z Internetem. Kolejka plików widoczna jest w programie z prawej strony. Podczas normalnej pracy programu lista powinna być pusta.
 • Jeżeli potrzebujesz pomocy z działaniem oprogramowania Eagle Eye, napisz na adres support@eagleeyetrack.com.