Niniejsza instrukcja dotyczy integracji pomiędzy Roster Athletics a systemem pomiaru czasu Eagle Eye Pro. 


Poradnik składa się z następujących części:Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?

 • Zawody dodane w serwisie Roster Athletics.
 • Pobrany i zainstalowany program Roster Athletics Agent (można go pobrać tutaj: Pobierz RosterAgent).
 • Dostęp do oprogramowania Eagle Eye Pro (działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows). Możesz pobrać je tutaj: https://www.eagleeyedv.com/category_s/866.htm . Wersja Eagle Eye 5.2.0.101 lub nowsza posiada wsparcie dla integracji z systemem Roster.


Roster Agent jest niewielkim programem, który umożliwia komunikację (przesyłanie list startowych i wyników) pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem Eagle Eye Pro. 


Aby kontynuować proces integracji, należy otworzyć trzy programy:

 1. Roster Athletics w przeglądarce internetowej,
 2. Roster Agent,
 3. Eagle Eye Pro.

 


Integracja


Program Roster Athletics Agent umożliwia przesyłanie informacji pomiędzy Eagle Eye Pro i Roster za pomocą udostępniania Plików LIF. Możesz skorzystać z tego rozwiązania, używając systemu Eagle Eye i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystając z udostępniania plików między dwoma komputerami.Rozpoczęcie integracji


Na początku określ uczestników, którzy będą eksportowani z platformy Roster Athletics do Eagle Eye Pro. W tym celu otwórz szczegóły zawodów i przejdź do sekcji Integracja z systemem pomiaru czasu.

Możesz wybrać opcję eksportu wszystkich zawodników/sztafet lub pominąć uczestników ze statusem DNS. Wybór tej drugiej opcji oznacza, że zawodnik nie pojawi się w programie Eagle Eye Pro, gdy status DNS został przypisany zawodnikowi przed rozpoczęciem konkurencji (np. podczas procesu potwierdzania startu).


Format opisu konkurencji pozostaw wybrany jako Szczegółowy.Po wyborze opisu konkurencji pozostań w widoku szczegółów zawodów. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja Agenta, który należy kliknąć i wybrać EagleEyePro. Ta akcja wywoła pobranie pliku .roster. Zapisz ten plik na swoim komputerze.UWAGA: Bardzo ważne jest, aby użyć OSTATNIO pobranego pliku .roster do załadowania go w RosterAgent. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zsynchronizować programu z platformą.Wczytywanie pliku konfiguracyjnego w Roster Agent


Przejdź do programu Roster Athletics Agent. Aby rozpocząć integrację, musisz określić Katalog wejściowy (listy startowe) na pliki EVT i Katalog wyjściowy (wyniki) na pliki LIF. Oba katalogi MUSZĄ być takie same, jak katalogi wejściowe i wyjściowe, których używa Eagle Eye Pro (sprawdź niżej konfigurację Eagle Eye).

UWAGA: Katalogiem wejściowym i wyjściowym powinny być foldery lub podfoldery zlokalizowane na dysku (np. na dysku C:). Należy unikać dodawania folderu bezpośrednio na pulpit.Kliknij przycisk Wczytaj konfigurację i wybierz plik .roster, który przed chwilą porabno (np. meeting-xxx-auth.roster). Po załadowaniu konfiguracji, plik „.roster” zostanie zapisany w folderze z programem RosterAgent. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać jego ustawień.


Kliknij przycisk Start. Jeżeli status Monitor wyników jest Aktywny, a status Połączenia jest ustawiony na Połączono, Eagle Eye Pro i Roster Athletics są ze sobą poprawnie zintegrowane.


 

Kliknięcie przycisku Stop spowoduje przerwanie połączenia, natomiast kliknięcie przycisku Wyjście spowoduje zamknięcie programu. Aby móc zmienić katalogi wejściowe i wyjściowe, połączenie musi być nieaktywne.


Jeśli włączysz opcję Pokaż powiadomienia, zobaczysz komunikaty, takie jak:W każdej chwili możesz wyłączyć powiadomienia. Informacje o najważniejszych wydarzeniach (brak połączenia, brak dostępu itp.) wciąż będą widoczne.


Gdy RosterAgent jest włączony, zwróć uwagę na statusy parametrów Monitor wyników i Połączenia:


Monitor wyników:

 • Aktywny
 • Nieaktywny
 • Inicjowanie
 • Zatrzymywanie


Połączenie:

 • Łączenie
 • Połączono
 • Rozłączanie
 • Rozłączono
 • BrakKonfiguracja Eagle Eye Pro


Oprogramowanie Eagle Eye Pro jest domyślnie skonfigurowane do pracy z Roster Athletics. 

 

Po przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do Eagle Eye Pro. Kliknij zakładkę Race Results, następnie kliknij Import... i w nowym oknie przejdź do katalogu wejściowego wskazanego w Agencie i wybierz plik Lynx.evt.


Teraz ustawienia synchronizacji są kompletne, a wszystkie dostępne listy startowe są załadowane do systemu Eagle Eye Pro. Eagle Eye jest teraz gotowy do działania i konkurencja może rozpocząć się w standardowej procedurze Eagle Eye. Gdy konkurencja się zakończy i wszystkie wyniki pojawią się w systemie Eagle Eye, kliknij Race Results Save Times... i zapisz plik w tym samym folderze, który w Agencie oznaczono jako katalog wyjściowy. Możesz użyć domyślnej nazwy pliku podczas zapisywania. 


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu Eagle Eye Pro. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.

 

UWAGA: Zawsze, gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do RosterAgent, ale wciąż będzie trzeba ją zaktualizować w Eagle Eye Pro poprzez Import...


Status zawodników: wprowadzając wyniki, można wybrać odpowiedni statusu zawodnika, jeżeli nie uzyskał on ważnego rezultatu, bezpośrednio w programie Eagle Eye Pro. Aby wybrać odpowiedni status, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę zawodnika w kolumnie Time i wybierz status z listy (DNS, DQ, DNF).


W przypadku wyboru statusu DQ powód dyskwalifikacji należy wybrać w systemie Roster.


Zalecamy zapisywanie wyników z precyzją 1/1000. Dzięki temu możliwe będzie przesłanie pełnych wyników do systemu Roster i na tej podstawie przypisanie odpowiednich miejsc w podsumowaniach, np. gdy w dwóch różnych seriach dwaj zawodnicy uzyskali ten sam wynik z precyzją 1/100.Porady i wskazówki dotyczące integracji z systemem pomiaru czasu


 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji RosterAgent (zobacz poradnik Pobierz RosterAgent, aby pobrać najnowszą wersję programu).
 • Jeśli podczas próby połączenia RosterAgent pojawi się komunikat „Nie można się połączyć - odmowa dostępu”, załaduj najnowszą wersję pliku konfiguracyjnego Agenta. Plik pobrać można w Szczegółach zawodów, klikając przycisk Konfiguracja agenta.
 • Jeżeli korzystasz z integracji Plik LIF i status połączenia jest prawidłowy, ale a) listy startowe nie są aktualizowane lub b) wyniki nie są przesyłane do platformy Roster, upewnij się, że poprawnie podałeś adres katalogów, zarówno w RosterAgent, jak i Eagle Eye Pro.
 • Program RosterAgent umożliwia przechowywanie plików w kolejce i przesyłanie ich przy odzyskaniu połączenia np. po utracie połączenia z Internetem. Kolejka plików widoczna jest w programie z prawej strony. Podczas normalnej pracy programu lista powinna być pusta.
 • Jeżeli potrzebujesz pomocy z działaniem oprogramowania Eagle Eye, napisz na adres support@eagleeyetrack.com.