Możesz dodać nowych zawodników do bazy danych Roster Athletics poprzez listę startową danych zawodów lub wybierając PRZEGLĄD Zawodnicy z rozwijanego menu po lewej stronie. 


Poradnik podzielony jest na następujące części:Gdzie dodać nowego zawodnika?


Aby dodać nowego zawodnika/zawodniczkę z poziomu listy startowej, kliknij przycisk Dodaj zawodnika, a następnie kliknij przycisk Stwórz nowego zawodnika.Aby dodać nowego zawodnika/zawodniczkę z poziomu wyszukiwarki, wybierz PRZEGLĄD Zawodnicy z menu po lewej stronie i kliknij przycisk Stwórz nowego zawodnikaDodawanie nowego zawodnika


Niezależnie od tego, z jakiego poziomu zamierzasz dodać nowy profil, otworzy się nowe okno o nazwie Dodawanie nowego zawodnika.Aby dodać nowego zawodnika/zawodniczkę, musisz wypełnić pola Imię i Nazwisko oraz wybrać odpowiednią Płeć i narodowość w polu Kraj (wszystkie te pola są obowiązkowe). Możesz dodać również Drugie imię i Datę urodzenia lub - jeżeli znasz tylko rok urodzenia - rok w polu Rok urodzenia.Dodawanie klubu


Aby przypisać zawodnika/zawodniczkę do klubu, kliknij przycisk Dodaj klub i i znajdź odpowiedni klub w nowym oknie Wybierz klub/szkołę.Możesz przypisać zawodnika/zawodniczkę do tak wielu klubów ilu potrzebujesz. W tym celu kliknij przycisk Dodaj klub ponownie i znajdź odpowiedni klub.


Więcej informacji na temat dodawania nowego klubu do bazy danych znajdziesz w instrukcji Dodawanie klubu.


Jeżeli zawodnik/zawodniczka nie jest zrzeszony(a) w żadnym klubie, wybierz opcję Niezrzeszony(a).Klasy paralekkoatletyczne


Jeżeli dodajesz zawodnika/zawodniczkę z niepełnosprawnością z list rozwijanych widocznych na dole możesz wybrać jedną lub dwie Klasy paralekkoatletyczne (T dla biegów i skoków oraz F dla rzutów).Po dodaniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz.Dodatkowe informacje


Jeżeli poprawnie dodasz nowego zawodnika/zawodniczkę, zobaczysz nowe okno z menu zawierającym: Osobiste, Licencja i Rekordy. Na dole okna pojawi się również przycisk UprawnieniaW zakładce Osobiste, poza wcześniej dodanymi danymi możliwe będzie dodanie zdjęć zawodnika/zawodniczki. Aby dodać nowe zdjęcie, kliknij przycisk Dodaj i wgraj plik z dysku. Wszystkie zdjęcia są weryfikowane przez pracowników Roster Athletics i będą wyświetlane publiczne dopiero po ich akceptacji.


Wybierz Twarz, aby dodać zdjęcie, które widoczne będzie na listach startowych obok nazwiska zawodnika/zawodniczki. Wybierz Profil, aby dodać zdjęcie, które widoczne będzie w profilu zawodnika/zawodniczki w aplikacji mobilnej.


W widoku Licencja będziesz miał(a) możliwość przeglądania i dodawania numerów licencji (w tej chwili ta funkcja dostępna jest wyłącznie dla World Athletics oraz krajów z Wielkiej Brytanii, Grecji i Nowej Zelandii). 


W zakładce Zdjęcia zobaczysz zdjęcia zawodnika/zawodniczki (dodawanie zdjęć jest możliwe wyłącznie przez zawodników poprzez system zgłoszeń oraz pracowników Roster Athletics).


W widoku Rekordy możesz zobaczyć, dodać i edytować rekordy zawodnika/zawodniczki (o ile posiadasz uprawnienia do edytowania wybranego zawodnika/zawodniczki). Aby dodać nowy rekord, kliknij przycisk Dodaj rekordy. W nowym oknie wybierz sezon, konkurencję, wysokość płotków lub wagę sprzętu (jeżeli konkurencja tego wymaga) i wpisz rekordy, stosując wskazany format. Rekordy dodane przez użytkownika oznaczone będą jako dodane przez Organizatora


Wybierając Uprawnienia, możesz dodać uprawnienia do przeglądania, edycji i usuwania zawodnika/zawodniczki innym użytkownikom. Więcej informacji na temat jak dodać uprawnienia nowemu użytkownikowi znajdziesz w instrukcji Uprawnienia do edytowania zawodnika.